News
/
29 stycznia 2020

Serdecznie zapraszamy na I Kongres Biomasy – Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców

SZCZEGÓŁY
DATA
29 stycznia 2020

W imieniu organizatora Biomass Media Group i Magazynu Biomasa serdecznie zapraszamy na I Kongres Biomasy – Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców, który odbędzie się już 17 i 18 marca w Poznaniu.

To zupełnie nowa jakość na branżowym rynku konferencyjnym, czyli mniej prelekcji – więcej rozmów o biznesie!

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele branży biomasowej z Litwy, Białorusi i Rosji. Kraje te od wielu lat stanowią zaplecze surowcowe dla polskich firm dostarczających biomasę do energetyki zawodowej.

Podczas kongresu będziesz miał szansę uczestniczyć w profesjonalnych praktycznych warsztatach z zakresu dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne, które poprowadzą między innym eksperci BIOCONTROL.

Kongres Biomasy to wydarzenie adresowane do krajowych producentów i przetwórców biomasy, kupców biomasy z ciepłowni oraz grup energetycznych, zakładów przetwarzających drewno, przedsiębiorstw zainteresowanych kogeneracją biomasową czy przemysłu celulozowo – papierniczego.

Wśród uczestników konferencji będą także dostawcy technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, traderzy biomasowi oraz przedstawiciele polskich i zagranicznych stowarzyszeń branżowych.

 

Serdecznie zapraszamy już dzisiaj – zarejestruj się tutaj

News
/
27 listopada 2019

Kolejna firma z certyfikatem SNS!

SZCZEGÓŁY
DATA
27 listopada 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Transport, Handel Artykułami Przemysłowymi Zygmunt Matulewicz z Giby przeszła pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
21 listopada 2019

Kolejne certyfikaty SNS wydane dla polskich podmiotów!

SZCZEGÓŁY
DATA
21 listopada 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firmy:

SORBUS Jakub Gryko z Michałowa

Transport, Handel i Produkcja Drewna Andrzej Dębicki z Wyszki

Przeszły pozytywnie certyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Serdecznie Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
7 listopada 2019

Kolejne certyfikaty SNS wydane dla Polskich podmiotów!!

SZCZEGÓŁY
DATA
7 listopada 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firmy:

MP-TRANS z Kobyłki

BAAS GROUP z Białegostoku

AGIS Andrzej Pyłko z Sokółki

Przeszły pozytywnie certyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Serdecznie Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
24 października 2019

Nowy certyfikat SNS wydany w Polsce!

SZCZEGÓŁY
DATA
24 października 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma ETERIS Sp. z o.o. z Warszawy przeszła pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
18 września 2019

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE W IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej

SZCZEGÓŁY
DATA
18 września 2019

ZA NAMI KOLEJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE W IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej

Podczas tegorocznego już cyklicznego spotkania, które odbyło się w Koszkach w dniu 17.09.2019 r. omawiano m.in. następujące tematy:

– zmiany związane z Ustawą z dnia 19.07.201 9 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1524)

– obowiązki podmiotów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992)

– elementy systemu należytej staranności tzw. SNS – wymagania dotyczące dokumentacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

W trakcie spotkania dostawcy mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie dostaw biomasy oraz sposobów jej dokumentowania.

Spotkanie zorganizowano dzięki uprzejmości gospodarza – IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej, a prowadzącymi spotkanie była Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Agnieszka Kozak i Adam Sarnaszek z firmy BIOCONTROL Sp. z o.o., która prowadzi oceny kwalifikacyjne i okresowe dostawców biomasy na zlecenie IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział!

News
/
21 sierpnia 2019

Kolejna firma z certyfikatem SNS!

SZCZEGÓŁY
DATA
21 sierpnia 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Ścinka Drzew Mirosław Błahuszewski przeszła pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
5 sierpnia 2019

PIERWSZY CERTYFIKAT ENplus NA TERENIE SŁOWACJI SPOD RĄK EKSPERTÓW BIOCONTROL!

SZCZEGÓŁY
DATA
5 sierpnia 2019

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy z sukcesem kolejny projekt opracowania, wdrożenia i przygotowania do certyfikacji tym razem zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie Słowacji, należącego do firmy OFZ a.s.

W wyniku prac konsultantów BIOCONTROL – Pani Agnieszki Kędziora-Urbanowicz, która odpowiadała za opracowanie i wdrożenie dokumentacji i zapisów, uruchomienie laboratorium zakładowego oraz szkolenia stanowiskowe dla personelu, oraz Pana Marcina Łazickiego, który odpowiadał za wdrożenie zasad utrzymania ruchu, optymalizację procesu produkcji oraz szkolenia stanowiskowe dla personelu, firma OFZ a.s. z wynikiem pozytywnym przeszła audyt certyfikujący realizowany przez audytora jednostki inspekcyjnej Control Union Poland Sp. z o.o.

Firma OFZ, a.s. produkuje pellet drzewny z trociny świerkowej 100%, którego parametry odpowiadają klasie jakości A1.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi OFZ a.s. za wspólną pracę i zaangażowanie podczas projektu.

 

News
/
18 lipca 2019

Polska Rada Pelletu uzyskała oficjalnie statut NPA

SZCZEGÓŁY
DATA
18 lipca 2019

Z przyjemnością informujemy Państwo, iż Polska Rada Pelletu oficjalnie uzyskała statut ENplus National Promoting Association (NPA). Oznacza to, iż są krajowym przedstawicielem certyfikatu jakości ENplus® w Polsce.

                            

ENplus® to wiodący na świecie system certyfikacji jakości pelletu drzewnego. Obejmuje on nie tylko cały łańcuch dostaw, ale i również produkcję, handel i dostawy dzięki czemu zapewnia najwyższe standardy jakości dla użytkownika końcowego. Poza promocją systemu certyfikacji ENplus®, do głównych zadań Polskiej Rady pelletu bedą należeć m.in.:

 • tłumaczenie i aktualizacja dokumentacji certyfikacyjnej ENplus® przygotowanej przez European Pellet Council (EPC)
 • pełnienie roli pośrednika pomiędzy przedsiębiorstwami produkujacymi pellet, a także pośrednikami w handlu z EPC
 • organizowanie i promowanie wszelkich szkoleń / imprez związanych z programem ENplus
 • praca nad rozszerzeniem bazy certyfikowanych producentów / traderów
 • pośredniczenie w zgłaszaniu do EPC, problemów związanych z jakością pelletu, oszustw, a także wszelkich innych istotnych informacji dotyczących certyfikacji
 • powiadamianie EPC o wszelkich problemach administracyjnych / technicznych związanych z ENplus®, które mogą przyczynić się do jakiejkolwiek inicjatywy poprawy / aktualizacji schematu
 • raportowanie o zmianach prawnych / rynkowych, które mogą wpłynąć na schemat certyfikacji ENplus®

 

Gratulujemy sukcesu!!

News
/
1 lipca 2019

Kolejne firmy z certyfikatem SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
1 lipca 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż kolejne firmy przeszły pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO i są to:

 • Usługi Jan Rybak z Bielska Podlaskiego – Certyfikat SNS nr 002/SNS_BPIC/2019,
 • P.H.U. AKORD Jolanta Jurczuk z Boćki – Certyfikat SNS nr 001/SNS_BPIC/2019,
 • Timbermass Sp. z o.o. Sp. k. z Piotrkowa Trybunalskiego – Certyfikat SNS nr Q&R_758.

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
17 czerwca 2019

Kolejne certyfikaty ENplus wydane dla polskich podmiotów

SZCZEGÓŁY
DATA
17 czerwca 2019

Mamy przyjemność poinformować, iż:

 • firma FPUH DREWNEX Czesław Rusnak – Zakład Produkcyjny  Spytkowice – https://www.drewnex.biz, uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej jakośc A1 (certyfikat nr PL040)
 • firma PELLET ZIELONKA Paweł Zielonka – www.pelletzielonka.com  uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie handlu pelletem drzewnym najwyższej klasy jakości A1 (certyfikat nr PL311)
 • firma BIOMASS FUTURE Adrian Kaliszak – http://biomassfuture.pl/, uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie handlu pelletem drzewnym najwyższej klasy jakości A1 (certyfikat nr PL312)
 • firma GRAF Sp. z o.o. – http://grafpellet.pl/, uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej jakośc A1 (certyfikat nr PL041)

Status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html

Kompleksowe projekty polegające na przygotowaniu certyfikacji przeprowadziła uznana na rynku firma BIOCONTROL.

Audyt certyfikujący przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana przez EPC, jednostka inspekcyjna do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus.

Gratulujemy sukcesu!

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o.  – statut można sprawdzić TUTAJ

News
/
7 czerwca 2019

VI Międzynarodowa Konferencja – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, 12-14 czerwca 2019 w Krynicy

SZCZEGÓŁY
DATA
7 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

technika, technologia, innowacje

która odbędzie się 12-14 czerwca 2019 w Krynicy

 

Konferencja ta stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi realizowanymi w jednostkach naukowych w kraju i zagranicą, z osiągnięciami i wyzwaniami przedsiębiorców z branży, a także działaniami samorządu w zakresie tematyki odnawialnych źródeł energii.
Będzie to wydarzenie inne niż wszystkie, oprócz kilkudziesięciu prelekcji oraz sesji posterowej, zostanie położony szczególny nacisk na rozwój i utrwalanie więzi pomiędzy uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w „FORUM OZE”, które odbędzie się pierwszego dnia konferencji. Do udziału w „FORUM OZE” zostało zaproszonych wielu znamienitych Gości, reprezentujących samorząd, przemysł oraz naukę. Poruszona zostanie problematyka OZE widziana z pozycji środowiska naukowego, władz Państwowych i lokalnych, oraz przedstawicieli środowiska przedsiębiorców. W trakcie obrad uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i stanowisk dotyczących poruszanych zagadnień.

Forum OZE ma przede wszystkim za zadanie zainicjowanie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami, który w efekcie doprowadzić może do podejmowania wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych.

Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów znajdziecie Państwo poniżej:

renewenergy.pl/agenda

Więcej informacji odnośnie konferencji, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na oficjalnej stronie organizatora:

www.renewenergy.pl

News
/
28 maja 2019

VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

SZCZEGÓŁY
DATA
28 maja 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa,

iż Polska Rada Pelletu objęła patronatem honorowym VIII edycje międzynarodowego:

FORUM SPALANIA BIOMASY I ODPADÓW

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca w Chorzowie.

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Już dziś Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Zbliżająca się VIII edycja Forum w 2019 roku, będzie skupiać się na możliwościach rynków biomasy i odpadów, w szczególności na obszarach biznesowych, prawnych i technicznych. Eksperci ocenią potencjał biomasy oraz paliw alternatywnych (RDF, SRF) na rynku i będą dyskutować na temat polityki rozwoju między innymi w świetle rynku mocy, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz pakietu zimowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat forum, zapraszamy do odwiedzenia strony organizatora:

VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Szczegółowy program znajdą Państwo poniżej:

Program VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

News
/
4 marca 2019

Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
4 marca 2019

Dnia 28.02.2019 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE.  Zaproponowane zmiany maja na celu osiągniecie celu 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, tak aby  zwolnić państwo od wysokich kosztów w przypadku nie wypełnienia tego zobowiązania. Przedstawione propozycje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim zapewnienia stabilnego dostępu do energii do odbiorców końcowych i zabezpieczenie przed wzrostem cen. Ministerstwo głównie proponuje zmiany dotyczące inwestorów związanych z projektami wiatrowymi i fotowoltaicznymi, wiele zmian dotyczy również producentów rozliczających się w systemie zielonych certyfikatów.

Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

 1. Ministerstwo Energii przedstawia propozycje wolumenów i  wartości energii, które mają zostać sprzedane w tegorocznych aukcjach.
 2. Celem tegorocznych aukcji jest powstanie nowych mocy wytwórczych w OZE o łącznej mocy 3,414 GW, z naciskiem na udział w projekcie lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Zgodnie z przewidywaniami roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie 9,176 TWh.
 3. Ministerstwo Energii przewiduje wsparcie w aukcji dla elektrowni wodnych o mocy 14 MW, biogazowni o mocy 30 MW, mniejszych wiatraków o jednostkowej mocy do 1 MW oraz elektrowni biomasowych o łącznej mocy 110 MW.
 4. Zaproponowane zmiany dotyczą również zasad zgłaszania ofert oraz realizacji inwestycji, które uzyskały wsparcie (gł. chodzi o rozliczenia sprzedawanej energii).
 5. Inwestorzy, którzy wygrali aukcje będą mieli możliwość jednorazowej aktualizacji ceny w zakresie alokacji energii oraz będą mogli zmienić przyjętą zainstalowana moc.
 6. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo będą obejmowały umowy przyłączeniowe, a konkretnie umożliwienie ich przedłużenia dla istniejących projektów do 31 stycznia 2020 r. Celem tej zmiany jest umożliwienie realizacji inwestycji, które mogą wziąć udział w aukcjach dzięki zapewnieniu przyłączenia tych instalacji do sieci.
 7. Dla producentów odnawialnej energii, którzy rozpoczęli generację od połowy 2016 roku i nadal rozliczają się w systemie tzw. zielonych certyfikatów określono mechanizm interwencji legislacyjnej, której celem jest powiązanie cen energii elektrycznej oraz opłaty zastępczej.
 8. Nowelizacja ustawy określa przepisy pozwalające usprawnić obrót gwarancjami pochodzenia zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.
 9. Projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada konieczność dostarczenia schematu elektrycznego instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW do Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku instalacji o mocy nie większej niż 50 kW (mikroinstalacji) nie ma potrzeby konsultacji projektu budowlanego natomiast jest obowiązek uzgodnienia tych instalacji z wymogami p. poż. oraz obowiązek informacji organów Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Termin wejścia w życie zaproponowanych dnia 28.02.2019 r. zmian to 1 kwietnia 2019 roku. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące zielonych certyfikatów, które są uzależnione od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Energii do 7 marca 2019 roku przyjmuje ewentualne uwagi do przedstawionej nowelizacji ustawy o OZE. Uwagi można zgłaszać drogą mailową, na adres sekratariat@me.gov.pl

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie Ministerstwa Energii tutaj

(Źródło: Portal www.gramwzielone.pl, Portal www.gov.pl)

Informacje o szkoleniach
/
23 stycznia 2019

Zapraszamy na nowe szkolenia

SZCZEGÓŁY
DATA
23 stycznia 2019

Szanowni Państwo w  imieniu Polskiej Rady Pelletu oraz Partnera organizacyjnego firmy Biocontrol zapraszamy Państwa na najbliższe szkolenia, które odbędą się w Warszawie.

Dnia 26 lutego 2019 r. zapraszamy na warsztaty szkoleniowe pt.:

Efektywna Produkcja Pelletu – Jakość Produktu/Utrzymanie Ruchu/ Zarządzanie Produkcją.

Najważniejsze punkty spotkania:

Parametry jakościowe peletu drzewnego
Wymagania schematów certyfikacji Enplus/ DINplus vs. produkcja
Awarie, nieplanowane przestoje, przeglądy maszyn, remonty
System nadzoru nad procesem. Raportowanie produkcji.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj

Dnia 5 marca 2019 r. zapraszamy na szkolenie pt.:

Certyfikowana Fabryka Pelletu – czyli jak skutecznie spełnić wymagania systemów zapewnienia jakości peletu drzewnego ENplus/ DINplus

W programie m.in.:

Czy certyfikacja Pelletu się opłaca? Inwestycja w certyfikację vs. zwiększenie efektywności biznesu
Wymagania schematów certyfikacji ENplus/ DINplus
Omówienie punktów kontrolnych Zakładowej Kontroli Produkcji obowiązujące w zakładzie produkcji Pelletu
Parametry fizyczne i chemiczne dla pelletu drzewnego wg ISO 17225-2
Procedura uzyskania certyfikatów ENplus/ DINplus

Aktualny program znajduje się tutaj 

Szczegółowe informacje na temat naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie Akademii Biocontrol tutaj

News
/
4 stycznia 2019

BIOCONTROL zweryfikuje dostawców biomasy do PGNiG Termika

SZCZEGÓŁY
DATA
4 stycznia 2019

 

Wraz z początkiem roku polska firma audytorska BIOCONTROL z Gdyni zawarła kontrakt na realizację audytów weryfikacyjnych dla dostawców biomasy do jednostek wytwórczych PGNiG Termika. Audytami będą objęci zarówno dostawcy biomasy krajowej, jak i z importu,  a celem tych audytów będzie weryfikacja i uwierzytelnianie dostaw biomasy pod kątem systemu wsparcia OZE. PGNiG Termika jest już piątą grupą energetyczną po PGE, TAURON, ENERGA i IKEA Industry, która rozpoczęła współpracę z BIOCONTROL w zakresie weryfikacji dostawców biomasy do swoich instalacji OZE.

 

 

Gdyńska firma BIOCONTROL działając w obszarze uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne w ciągu niespełna czterech lat działalności stała się liderem rynku tych usług, przeprowadzając ponad 500 audytów uwierzytelniających źródła pochodzenia biomasy oraz dostawców paliw odnawialnych. Każdego roku ponad milion ton biomasy uwierzytelnionej prze BIOCONTROL jest spalana w instalacjach OZE, w celu wytworzenia „zielonej energii”. BIOCONTROL stworzył również i administruje system certyfikacji zrównoważonej biomasy na cele energetyczne – Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB.pl

News
/
19 grudnia 2018

Wesołych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

SZCZEGÓŁY
DATA
19 grudnia 2018

News
/
29 listopada 2018

Projekt ustawy kogeneracyjnej przyjęty!

SZCZEGÓŁY
DATA
29 listopada 2018

Dwudziestego ósmego listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która określa nowe sposoby wsparcia produkcji energii w miejsce ustępującego systemu certyfikatów. Nowy mechanizm opiera się na systemie świadectw pochodzenia i ma zagwarantować inwestorom stałą premię wypłacaną w ciągu piętnastu lat. Od nowego roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w postaci premii w kilku kategoriach:

 • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) oraz małe jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) – w ramach wniosku mogą ubiegać się o wypłatę premii gwarantowanej;
 • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) – mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach aukcji;
 • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru;
 • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – mogą otrzymać dofinansowanie w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

Ministerstwo Energii podkreśla, że na wsparcie finansowe mogą liczyć wyłącznie ci wytwórcy, którzy wprowadzą co najmniej 70 procent ciepła użytkowego wytworzonego podczas tego samego procesu do sieci ciepłowniczej. Dodatkowym kryterium w procesie decyzyjnym będzie zmniejszenie niskiej emisji  oraz poprawa jakości powietrza. W pozostałych przypadkach brana pod uwagę będzie energia elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym.

Nowy mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wchodzi zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 roku.

(Źródło: portal www.premier.gov.pl, portal www.gramwzielone.pl)

News
/
28 listopada 2018

URE podał wyniki kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej

SZCZEGÓŁY
DATA
28 listopada 2018

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej.

Dnia 15 listopada odbyła się aukcja AZ/9/2018, skierowana do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Aukcję wygrało 554 ofert złożonych przez 251 wytwórców. Lista wyników dostępna jest na stronie URE tutaj

 

Dnia 19 listopada odbyła się aukcja AZ/12/2018, W której mogli wziąć udział wytwórcy energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Aukcję  wygrało 5 ofert złożonych przez 5 wytwórców, wśród których znaleźli się:

1. Ineco Sp. z o.o. Elektrownia Wodna w Zwanowicach Sp. k.
2. Ineco Sp. z o.o. EW Wróblin Sp. k.
3. Ineco Sp. z o.o. Sp. k.
4. MEW Ostrów Sp. z o.o.
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ostatnia aukcja AZ/13/2018 odbyła się 20 listopada, była skierowana do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Tę aukcję wygrały trzy oferty złożone przez trzech wytwórców, wśród których znaleźli się

1. ABM Biogaz Dwa Sp. z o.o.
2. Eko-Farmenergia 6 Sp. z o.o. Sp. k.
3. OZE Prężynka Sp. z o.o.

 

(Źródło: www.gov.pl, portal www.gramwzielone.pl)

News
/
23 listopada 2018

URE ogłosił wyniki pierwszych aukcji

SZCZEGÓŁY
DATA
23 listopada 2018

21 listopada URE zamieścił wyniki dotyczące aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które zostały przeprowadzone w dniach 5, 6, 7, 13, 14 listopada.

Dnia 5 listopada odbyła się aukcja AZ/6/2018, którą wygrało 31 ofert złożonych przez 23 wytwórców, wśród których znaleźli się:

 1. E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.,
  2. Energia Wiatrowa Strzelce Sp. z o.o.,
  3. Energy Park 44 Sp. z o.o.,
  4. EUROPEAN WIND FARMS POLSKA Sp. z o.o. GRZMIĄCA Sp. K.,
  5. EW Niechanowo Sp. z o.o.,
  6. Farma Wiatrowa 5 Sp. z o.o.,
  7. FW Żary Sp. z o.o.,
  8. HYBRO ENERGY Sp. z o.o.,
  9. Korsze Wind Farm Sp. z o.o.,
  10. Lichnowy Windfarm Sp. z o.o.,
  11. Park Wiatrowy 1 Sp. z o.o.,
  12. Park Wiatrowy 12 Sp. z o.o.,
  13. Park Wiatrowy 3 Sp. z o.o.,
  14. Park Wiatrowy Dolice Sp. z o. o.,
  15. Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o. o.,
  16. PGE Klaster Sp. z o.o.,
  17. Pomerania Invall Sp. z o.o.,
  18. Potęgowo Winergy Sp. z o.o., 2
  19. PW Jarocin Wschód Sp. z o.o.,
  20. Quadran Wind Park 2 Sp. z o.o.,
  21. Wind Park Alfa Sp. z o.o.,
  22. Windfarm Polska II Sp. z o.o.,
  23. Windfarm Polska III Sp. z o.o.

 

Dnia 6 listopada odbyła się aukcja AZ/7/2018, którą wygrała jedna oferta złożona przez  ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o. Aukcja AZ/8/2018 z dnia 7 listopada oraz aukcja AZ/10/2018 przeprowadzona 13 listopada ze względu na niewystarczającą liczbę złożonych ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o OZE, nie mogły zostać rozstrzygnięte. Ostatnia przeprowadzona aukcja AZ/11/2018 z dnia 14 listopada wyłoniła 29 wygranych ofert złożonych przez 23 wytwórców:

1.Agrigen Komorzewo Sp. z o.o.,
2. Agrigen Osów Sp. z o.o.,
3. Agrigen Rozwarzyn Sp. z o.o.,
4. Biogazownia Kamień Sp. z o.o.,
5. EKODAMIR Sp. z o.o. Sp. k.,
6. Energas Sp. z o.o.,
7. Gospodarstwo Rolne Partner S.C. Emil Derda, Paulina Derda,
8. iTen Sp. z o.o.,
9. PGB Energetyka 10 Sp. z o.o.,
10. PGB Energetyka 11 Sp. z o.o.,
11. PGB Energetyka 12 Sp. z o.o.,
12. PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.,
13. PGB Energetyka 16 Sp. z o.o.,
14. PGB Energetyka 17 Sp. z o.o.,
15. PGB Energetyka 18 Sp. z o.o.,
16. PGB Energetyka 20 Sp. z o.o.,
17. PGB Energetyka 5 Sp. z o.o.,
18. PGB Energetyka 6 Sp. z o.o., 2
19. PGB Energetyka 8 Sp. z o.o.,
20. PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.,
21. PGB Inwestycje Sp. z o.o.,
22. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budmat” Spółka Jawna Tadeusz Rozmus Józef Małysz,
23. PW Energie Odnawialne Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje Prezesa URE dotyczące wyżej wymienionych aukcji znajdą państwo  tutaj 

Przed nami rozstrzygniecie trzech kolejnych aukcji, jednak już dziś URE na podstawie przeprowadzonych dotychczas aukcji stwierdza, że Polska nie wykona zobowiązań w zakresie łącznego udziału energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 15% w roku 2020.

 

(Źródło:  portal www.gramwzielone.pl, www.ure.gov.pl)

News
/
22 listopada 2018

Za nami pierwsza edycja Fabryki Pelletu od A do Z

SZCZEGÓŁY
DATA
22 listopada 2018

W dniach 19-20 listopad w Dworze Podstolice odbyła się pierwsza edycja warsztatów Fabryka Pelletu od A do Z. Organizatorem spotkania był Magazyn Biomasa, a patronat nad wydarzeniem objęła Polska Rada Pelletu. Podczas spotkania przedstawiciele branży drzewnej omawiali kwestie dotyczące wszystkich etapów produkcji pelletu wraz z trudnościami jakie mogą występować na poszczególnych etapach procesu. Miło nam jest państwa poinformować, że na spotkaniu przedstawiciel BIOCONTROL – pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz przedstawiła proces zakładowej kontroli produkcji przez monitorowanie punktów kontrolnych oraz kontroli jakości pelletu drzewnego produkowanego w klasie A1.  Już dziś zachęcamy państwa do udziału w kolejnej edycji warsztatów, która odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Zapraszamy również na relację z wydarzenia dostępną tutaj

 

 

 

News
/
15 listopada 2018

Zakład BIAFORM pomyślnie przeszedł ponowną ocenę w zakresie systemu SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
15 listopada 2018

Mamy przyjemność poinformować, że Zakłady Przemysłu Sklejek „BIAFORM” S.A. z siedzibą w Białymstoku po raz kolejny z wynikiem pozytywnym ukończyły proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Zakres systemu SNS obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia systemu bilansu masy.

 

 

 

Proces certyfikacji przeprowadziła autoryzowana jednostka certyfikująca BPIC Sp. z o.o. Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń z siedzibą w Warszawie.

Aktualność wydanego certyfikatu  można zweryfikować na stronie Administratora Systemu w bazie wydanych certyfikatów: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/

Pobierz certyfikat

Informacje o szkoleniach
, News
/
13 listopada 2018

GREEN ECONOMY DAYS 2018 – Lwów, UKRAINA

SZCZEGÓŁY
DATA
13 listopada 2018

W dniach 16-17 listopad we Lwowie odbędzie się konferencja Green Economy Days, której Organizatorem jest Lwowskie Centrum Wsparcia Biznesu. To już kolejna edycja konferencji, której celem jest wspieranie rozwoju rynków gospodarki ekologicznej  oraz podnoszenie świadomości obecnych i potencjalnych uczestników rynku tak aby wspólnie dbać o ochronę środowiska naturalnego.  Podczas dwudniowej konferencji szczegółowo zostaną omówione tematy dotyczące m.in.:

 • Ewolucji modeli biznesowych na ukraińskim rynku biomasy stałej
 • Regionalnych i lokalnych rynków biomasy o zamkniętych obiegach – prywatny lub wspólnotowy dylemat własności
 • Modeli zarządzania odpadami stałymi i ich wdrażaniem na Ukrainie
 • Roli zachęt finansowych i dostępu do finansowania na rozwój rynku
 • Obecnej sytuacji w zakresie ustanawiania rynku dla ZSEE
 • Ukraińskiego projektu systemu WEEE

 

Szczegółowy plan wydarzenia znajdą Państwo tutaj

Z przyjemnością informujemy, że wśród zaproszonych gości znajduje się ekspert i Prezes Zarządu Biocontrol pan Adam Sarnaszek. Ponadto wśród prelegentów, zaproszonych gości i uczestników znajdą się m.in.:

 • Producenci biomasy stałej i roślin energetycznych
 • Producenci ciepła i energii na bazie biomasy
 • Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami (w tym producenci biogazu)
 • Inwestorzy
 • Przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych
 • Przedstawiciele władz lokalnych (gł. odpowiedzialnych za zarządzanie energią i odpadami)
 • Eksperci terenowi, konsultanci, powiązani kierownicy projektów, inni

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji

Jednocześnie zapraszamy na stronę Organizatora tutaj

Informacje o szkoleniach
/
18 października 2018

II edycja Forum: „Kogeneracja w przemyśle i ciepłownictwie – spalanie odpadów, uwarunkowania prawne, finansowanie i technologie”

SZCZEGÓŁY
DATA
18 października 2018

Szanowni Państwo,

w związku z zapowiadanym przez Ministerstwo Energii, nowym systemem wsparcia dla kogeneracji, który ma obowiązywać od stycznia 2019 roku oraz wzmożonym zainteresowaniem zakładów przemysłowych w inwestycję we własne źródło ciepła i energii elektrycznej, postanowiliśmy zorganizować II edycję Forum: „Kogeneracja w przemyśle i ciepłownictwie – spalanie odpadów, uwarunkowania prawne, finansowanie i technologie”, które odbędzie się 13-14 grudnia w Hotelu Vestina w Wiśle. 

 

 

W programie m.in.:

 • zmiany w systemie wsparcia dla kogeneracji, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. (z zapowiedzi Ministerstwa Energii),
 • aktualne otoczenie prawne dotyczące wykorzystywania odpadów przemysłowych do produkcji energii elektrycznej,
 • nowelizacja ustawy o odpadach,
 • wsparcie dla energii wytworzonej na własne potrzeby, a wsparcie do energii sprzedanej do sieci,
 • aukcje dla kogeneracji w II połowie 2019 roku,
 • możliwości wsparcia dla biomasy i biogazu,
 • termiczne przekształcanie odpadów i pozostałości poprodukcyjnych,
 • kogeneracja przemysłowa – doświadczenia firmy Viessmann
 • potencjał drewna energetycznego w Polsce,
 • kontrola odpadów drzewnych przez Inspektoraty Ochrony Środowiska,
 • możliwości dofinansowania inwestycji w kogenerację,
 • możliwości finansowania w BGK oraz BOŚ,
 • efektywne systemy ciepłownicze,
 • alternatywne Paliwa z odpadów – RDF w lokalnych ciepłowniach,
 • przetwarzanie odpadów poprodukcyjnych w przyzakładowych instalacjach.

Konferencja skierowana jest w szczególności do firm z szeroko pojętego sektora przemysłowego, a także do: zakładów wodociągów i kanalizacji, zakładów utylizacji odpadów, ciepłowni, elektrociepłowni, biogazowni, firm technologicznych, audytorów i projektantów, oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką kogeneracji, spalania odpadów, spalania biomasy i pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Organizatora lub tutaj

 

 

 

 

News
/
15 października 2018

Przedłużenie certyfikatu SNS dla MULTON Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY
DATA
15 października 2018

Mamy przyjemność poinformować, że firma MULTON Sp. z o.o.  z siedzibą w miejscowości Koniecpol po raz kolejny pozytywnie przeszła audyt kontroli dostaw biomasy (SNS) i tym samym przedłużyła ważność certyfikatu zgodności Systemu Należytej Staranności. Obecny numer certyfikatu to TSP-SNS-001.05.  Certyfikat został wydany przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Polska Sp. z o.o. i jest ważny od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.


Certyfikat systemu SNS potwierdza spełnienie wymagań dla zrównoważonej biomasy stałej w postaci drewna energetycznego oraz biomasy lokalnej oraz obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia bilansu masy.
Aktualność certyfikatów SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: ksub.pl