News
/
1 września 2020

Biocontrol laureatem konkursu GreenEvo!

SZCZEGÓŁY
DATA
1 września 2020

Stworzona przez BIOCONTROL Satelitarna Platforma weryfikacji biomasy SyENERGY® laureatem konkursu GREENEVO organizowanym przez Ministerstwo Klimatu

 

Firma Biocontrol została Laureatem kolejnej, ósmej już edycji konkursu GreenEvo, organizowanego przez Ministerstwo Klimatu za stworzenie i wdrożenie Satelitarnej Platformy wizualizacji danych satelitarnych SyENERGY®. Narzędzie to zostało stworzona w celu wsparcia procesów uwierzytelniania pochodzenia biomasy pochodzącej z upraw energetycznych wykorzystywanej jako paliwo w Jednostkach Wytwórczych OZE. W początkowym okresie rozwoju tego projektu skupiono się głownie na weryfikacji biomasy pochodzącej z plantacji energetycznej zakupywanej przez elektrownie korzystające z systemu wsparcia OZE, jednak z czasem projekt rozwinął się o kolejne funkcjonalności adresowane dla właścicieli plantacji i upraw, producentów nawozów i środków ochrony roślin, firm ubezpieczeniowych weryfikujących szkody rolnicze, jak również służb państwowych w ramach procedur kontrolnych i śledczych. Jednym z klientów stosujących to narzędzie w weryfikacji biomasy z upraw energetycznych jest Polska Grupa Energetyczna SA.

 

Platforma SyENERGY® w ramach swojej funkcjonalności umożliwia między innymi:

 

 • Weryfikację kryteriów zrównoważonego pozyskania dla biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne zgodnie z wytycznymi Dyrektywy RED II
 • Możliwość przeprowadzenia zdalnej weryfikacji obszaru, w którym znajduje się dana uprawa bez konieczności generowania kosztów związanych z wizytami terenowymi
 • Dzięki stałemu dostępowi do wysokiej jakości zdjęć satelitarnych z satelitów Sentinel i Planet Labs oraz danych lotniczych platforma SyENERGY umożliwia określanie precyzyjnej lokalizacji danej uprawy, rodzaju, kondycji, wielkości plonu, powierzchni ubytków, wilgotności, kaloryczności uzyskanej biomasy oraz odległości od obszarów chronionych, a także identyfikowania i oceny skutków zjawisk pogodowych (grad, nawałnica), szkód łowieckich itp. w ocenie strat
 • Możliwość stosowania dla upraw jednorocznych, jak i wieloletnich we wszystkich fazach wzrostu
 • Obszar działania jest nieograniczony z uwagi na ogólnoświatowy zasięg – możliwość weryfikacji źródeł pochodzenia dla upraw z importu
 • Dzięki dostępowi do danych bieżących i historycznych, umożliwia zastosowanie zarówno w trakcie prowadzenia upraw, dla ich stałego monitorowania, jak i dla upraw już zlikwidowanych nawet z 2000 roku
 • Wykorzystanie danych satelitarnych i lotniczych pozwala również na detekcję zanieczyszczeń deponowanych w wodzie oraz na polach, oceny zasięgu i skutków pożarów, detekcję procederów wypalania łąk
 • W leśnictwie system pozwala na wczesną detekcję chorób drzew, monitorowanie stanu zadrzewień leśnych oraz zieleni miejskiej
 • Dzięki wykorzystaniu danych lotniczych otrzymujemy rozdzielczości zdjęć nawet do kilku milimetrów. Pozwala to na precyzyjne analizy pojedynczych roślin, a nawet ich liści w celu oceny m.in. czystości upraw
 • Zaplecze informatyczne pozwala na dostosowywanie systemu dla potrzeb partnerów poprzez dedykowane aplikacje lub interfejs API

Zarząd Biocontrol  wskazuje, że udział i odniesiony sukces w konkursie GreenEvo umożliwi dalszy rozwój funkcjonalności Platformy SyENERGY o monitoring miedzy innymi plantacji wymagających specjalnego nadzoru np. upraw konopi przemysłowych oraz rozwój tego projektu na rynkach zagranicznych.

 

Szczegółowe informacje na temat programu GreenEvo można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu:

 

https://greenevo.gov.pl/pl/laureaci/laureaci-viii-edycji-2020-r/

 

News
/
10 lipca 2020

Biocontrol zweryfikuje dostawców biomasy do IKEA Industry Poland!

SZCZEGÓŁY
DATA
10 lipca 2020

Działająca na rynku usług weryfikacji i uwierzytelniania biomasy energetycznej polska firma Biocontrol została wybrana jako weryfikator dostawców biomasy do Instalacji OZE IKEA Idustry. W ramach weryfikacji BIOCONTROL przeprowadzi audyty dostawców pod kątem stosowania zasad systemu należytej staranności tzw. SNS oraz prawidłowości w dokumentowaniu pochodzenia biomasy na cele OZE.  Jak podaje Zarząd Spółki Biocontrol Grupa IKEA jest kolejną grupą wytwórczą energii z OZE po PGE, TAURON, PGNiG i ENERGA, która wybrała Biocontrol jako weryfikatora dostawców biomasy jako paliwa do swoich instalacji OZE. Biocontrol po pięciu latach działalności w tym sektorze usług stał się firmą „pierwszego wyboru” w zakresie usług weryfikacji biomasy na cele OZE wykonując dotychczas ponad 1000 audytów uwierzytelniających.

 

News
/
5 czerwca 2020

Kolejna firma z certyfikatem SNS!

SZCZEGÓŁY
DATA
5 czerwca 2020

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Kowalczuk przeszła pozytywnie certyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO, otrzymując numer certyfikatu Q&R_806.

Serdecznie Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
5 czerwca 2020

Kolejna firma z certyfikatem SNS!

SZCZEGÓŁY
DATA
5 czerwca 2020

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma DROZD TRANS Sp. z o.o.  przeszła pozytywnie certyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO, otrzymując numer certyfikatu Q&R_804.

 

 

Serdecznie Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
29 maja 2020

Kolejny firma z certyfikatem SNS!

SZCZEGÓŁY
DATA
29 maja 2020

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma „OKRĄGLAK” Usługi Tartaczne Handel Drewnem Teresa Mroczko przeszła pozytywnie certyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO, otrzymując numer certyfikatu Q&R_808.

Serdecznie Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
26 maja 2020

SUCCESS Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu recertyfikującego System Należytej Staranności (SNS)

SZCZEGÓŁY
DATA
26 maja 2020

Miło nam poinformować, że Firma SUCCESS Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosin już po raz kolejny przeszła z wynikiem pozytywnym audit certyfikujący na zgodność z Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO”

W wyniku tego auditu został przedłużony certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr CU-SNS-199105.

Audit został przeprowadzony przez auditora Control Union Poland Sp. z o.o. z Zielonej Góry
GRATULUJEMY znakomitego wyniku!

 

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
29 stycznia 2020

Serdecznie zapraszamy na I Kongres Biomasy – Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców

SZCZEGÓŁY
DATA
29 stycznia 2020

W imieniu organizatora Biomass Media Group i Magazynu Biomasa serdecznie zapraszamy na I Kongres Biomasy – Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców, który odbędzie się już 17 i 18 marca w Poznaniu.

To zupełnie nowa jakość na branżowym rynku konferencyjnym, czyli mniej prelekcji – więcej rozmów o biznesie!

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele branży biomasowej z Litwy, Białorusi i Rosji. Kraje te od wielu lat stanowią zaplecze surowcowe dla polskich firm dostarczających biomasę do energetyki zawodowej.

Podczas kongresu będziesz miał szansę uczestniczyć w profesjonalnych praktycznych warsztatach z zakresu dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne, które poprowadzą między innym eksperci BIOCONTROL.

Kongres Biomasy to wydarzenie adresowane do krajowych producentów i przetwórców biomasy, kupców biomasy z ciepłowni oraz grup energetycznych, zakładów przetwarzających drewno, przedsiębiorstw zainteresowanych kogeneracją biomasową czy przemysłu celulozowo – papierniczego.

Wśród uczestników konferencji będą także dostawcy technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, traderzy biomasowi oraz przedstawiciele polskich i zagranicznych stowarzyszeń branżowych.

 

Serdecznie zapraszamy już dzisiaj – zarejestruj się tutaj

News
/
27 listopada 2019

Kolejna firma z certyfikatem SNS!

SZCZEGÓŁY
DATA
27 listopada 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Transport, Handel Artykułami Przemysłowymi Zygmunt Matulewicz z Giby przeszła pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
21 listopada 2019

Kolejne certyfikaty SNS wydane dla polskich podmiotów!

SZCZEGÓŁY
DATA
21 listopada 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firmy:

SORBUS Jakub Gryko z Michałowa

Transport, Handel i Produkcja Drewna Andrzej Dębicki z Wyszki

Przeszły pozytywnie certyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Serdecznie Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
7 listopada 2019

Kolejne certyfikaty SNS wydane dla Polskich podmiotów!!

SZCZEGÓŁY
DATA
7 listopada 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firmy:

MP-TRANS z Kobyłki

BAAS GROUP z Białegostoku

AGIS Andrzej Pyłko z Sokółki

Przeszły pozytywnie certyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Serdecznie Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
24 października 2019

Nowy certyfikat SNS wydany w Polsce!

SZCZEGÓŁY
DATA
24 października 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma ETERIS Sp. z o.o. z Warszawy przeszła pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
18 września 2019

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE W IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej

SZCZEGÓŁY
DATA
18 września 2019

ZA NAMI KOLEJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE W IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej

Podczas tegorocznego już cyklicznego spotkania, które odbyło się w Koszkach w dniu 17.09.2019 r. omawiano m.in. następujące tematy:

– zmiany związane z Ustawą z dnia 19.07.201 9 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1524)

– obowiązki podmiotów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992)

– elementy systemu należytej staranności tzw. SNS – wymagania dotyczące dokumentacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

W trakcie spotkania dostawcy mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie dostaw biomasy oraz sposobów jej dokumentowania.

Spotkanie zorganizowano dzięki uprzejmości gospodarza – IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej, a prowadzącymi spotkanie była Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Agnieszka Kozak i Adam Sarnaszek z firmy BIOCONTROL Sp. z o.o., która prowadzi oceny kwalifikacyjne i okresowe dostawców biomasy na zlecenie IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział w Orlej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział!

News
/
21 sierpnia 2019

Kolejna firma z certyfikatem SNS!

SZCZEGÓŁY
DATA
21 sierpnia 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż firma Ścinka Drzew Mirosław Błahuszewski przeszła pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
5 sierpnia 2019

PIERWSZY CERTYFIKAT ENplus NA TERENIE SŁOWACJI SPOD RĄK EKSPERTÓW BIOCONTROL!

SZCZEGÓŁY
DATA
5 sierpnia 2019

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy z sukcesem kolejny projekt opracowania, wdrożenia i przygotowania do certyfikacji tym razem zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie Słowacji, należącego do firmy OFZ a.s.

W wyniku prac konsultantów BIOCONTROL – Pani Agnieszki Kędziora-Urbanowicz, która odpowiadała za opracowanie i wdrożenie dokumentacji i zapisów, uruchomienie laboratorium zakładowego oraz szkolenia stanowiskowe dla personelu, oraz Pana Marcina Łazickiego, który odpowiadał za wdrożenie zasad utrzymania ruchu, optymalizację procesu produkcji oraz szkolenia stanowiskowe dla personelu, firma OFZ a.s. z wynikiem pozytywnym przeszła audyt certyfikujący realizowany przez audytora jednostki inspekcyjnej Control Union Poland Sp. z o.o.

Firma OFZ, a.s. produkuje pellet drzewny z trociny świerkowej 100%, którego parametry odpowiadają klasie jakości A1.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi OFZ a.s. za wspólną pracę i zaangażowanie podczas projektu.

 

News
/
18 lipca 2019

Polska Rada Pelletu uzyskała oficjalnie statut NPA

SZCZEGÓŁY
DATA
18 lipca 2019

Z przyjemnością informujemy Państwo, iż Polska Rada Pelletu oficjalnie uzyskała statut ENplus National Promoting Association (NPA). Oznacza to, iż są krajowym przedstawicielem certyfikatu jakości ENplus® w Polsce.

                            

ENplus® to wiodący na świecie system certyfikacji jakości pelletu drzewnego. Obejmuje on nie tylko cały łańcuch dostaw, ale i również produkcję, handel i dostawy dzięki czemu zapewnia najwyższe standardy jakości dla użytkownika końcowego. Poza promocją systemu certyfikacji ENplus®, do głównych zadań Polskiej Rady pelletu bedą należeć m.in.:

 • tłumaczenie i aktualizacja dokumentacji certyfikacyjnej ENplus® przygotowanej przez European Pellet Council (EPC)
 • pełnienie roli pośrednika pomiędzy przedsiębiorstwami produkujacymi pellet, a także pośrednikami w handlu z EPC
 • organizowanie i promowanie wszelkich szkoleń / imprez związanych z programem ENplus
 • praca nad rozszerzeniem bazy certyfikowanych producentów / traderów
 • pośredniczenie w zgłaszaniu do EPC, problemów związanych z jakością pelletu, oszustw, a także wszelkich innych istotnych informacji dotyczących certyfikacji
 • powiadamianie EPC o wszelkich problemach administracyjnych / technicznych związanych z ENplus®, które mogą przyczynić się do jakiejkolwiek inicjatywy poprawy / aktualizacji schematu
 • raportowanie o zmianach prawnych / rynkowych, które mogą wpłynąć na schemat certyfikacji ENplus®

 

Gratulujemy sukcesu!!

News
/
1 lipca 2019

Kolejne firmy z certyfikatem SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
1 lipca 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż kolejne firmy przeszły pozytywnie certyfikację Systemy Należytej Staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO i są to:

 • Usługi Jan Rybak z Bielska Podlaskiego – Certyfikat SNS nr 002/SNS_BPIC/2019,
 • P.H.U. AKORD Jolanta Jurczuk z Boćki – Certyfikat SNS nr 001/SNS_BPIC/2019,
 • Timbermass Sp. z o.o. Sp. k. z Piotrkowa Trybunalskiego – Certyfikat SNS nr Q&R_758.

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.

News
/
17 czerwca 2019

Kolejne certyfikaty ENplus wydane dla polskich podmiotów

SZCZEGÓŁY
DATA
17 czerwca 2019

Mamy przyjemność poinformować, iż:

 • firma FPUH DREWNEX Czesław Rusnak – Zakład Produkcyjny  Spytkowice – https://www.drewnex.biz, uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej jakośc A1 (certyfikat nr PL040)
 • firma PELLET ZIELONKA Paweł Zielonka – www.pelletzielonka.com  uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie handlu pelletem drzewnym najwyższej klasy jakości A1 (certyfikat nr PL311)
 • firma BIOMASS FUTURE Adrian Kaliszak – http://biomassfuture.pl/, uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie handlu pelletem drzewnym najwyższej klasy jakości A1 (certyfikat nr PL312)
 • firma GRAF Sp. z o.o. – http://grafpellet.pl/, uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej jakośc A1 (certyfikat nr PL041)

Status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html

Kompleksowe projekty polegające na przygotowaniu certyfikacji przeprowadziła uznana na rynku firma BIOCONTROL.

Audyt certyfikujący przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana przez EPC, jednostka inspekcyjna do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus.

Gratulujemy sukcesu!

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o.  – statut można sprawdzić TUTAJ

News
/
7 czerwca 2019

VI Międzynarodowa Konferencja – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, 12-14 czerwca 2019 w Krynicy

SZCZEGÓŁY
DATA
7 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

technika, technologia, innowacje

która odbędzie się 12-14 czerwca 2019 w Krynicy

 

Konferencja ta stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi realizowanymi w jednostkach naukowych w kraju i zagranicą, z osiągnięciami i wyzwaniami przedsiębiorców z branży, a także działaniami samorządu w zakresie tematyki odnawialnych źródeł energii.
Będzie to wydarzenie inne niż wszystkie, oprócz kilkudziesięciu prelekcji oraz sesji posterowej, zostanie położony szczególny nacisk na rozwój i utrwalanie więzi pomiędzy uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w „FORUM OZE”, które odbędzie się pierwszego dnia konferencji. Do udziału w „FORUM OZE” zostało zaproszonych wielu znamienitych Gości, reprezentujących samorząd, przemysł oraz naukę. Poruszona zostanie problematyka OZE widziana z pozycji środowiska naukowego, władz Państwowych i lokalnych, oraz przedstawicieli środowiska przedsiębiorców. W trakcie obrad uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i stanowisk dotyczących poruszanych zagadnień.

Forum OZE ma przede wszystkim za zadanie zainicjowanie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami, który w efekcie doprowadzić może do podejmowania wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych.

Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów znajdziecie Państwo poniżej:

renewenergy.pl/agenda

Więcej informacji odnośnie konferencji, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na oficjalnej stronie organizatora:

www.renewenergy.pl

News
/
28 maja 2019

VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

SZCZEGÓŁY
DATA
28 maja 2019

Mamy zaszczyt poinformować Państwa,

iż Polska Rada Pelletu objęła patronatem honorowym VIII edycje międzynarodowego:

FORUM SPALANIA BIOMASY I ODPADÓW

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca w Chorzowie.

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Już dziś Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Zbliżająca się VIII edycja Forum w 2019 roku, będzie skupiać się na możliwościach rynków biomasy i odpadów, w szczególności na obszarach biznesowych, prawnych i technicznych. Eksperci ocenią potencjał biomasy oraz paliw alternatywnych (RDF, SRF) na rynku i będą dyskutować na temat polityki rozwoju między innymi w świetle rynku mocy, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz pakietu zimowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat forum, zapraszamy do odwiedzenia strony organizatora:

VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Szczegółowy program znajdą Państwo poniżej:

Program VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

News
/
4 marca 2019

Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
4 marca 2019

Dnia 28.02.2019 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE.  Zaproponowane zmiany maja na celu osiągniecie celu 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, tak aby  zwolnić państwo od wysokich kosztów w przypadku nie wypełnienia tego zobowiązania. Przedstawione propozycje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim zapewnienia stabilnego dostępu do energii do odbiorców końcowych i zabezpieczenie przed wzrostem cen. Ministerstwo głównie proponuje zmiany dotyczące inwestorów związanych z projektami wiatrowymi i fotowoltaicznymi, wiele zmian dotyczy również producentów rozliczających się w systemie zielonych certyfikatów.

Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

 1. Ministerstwo Energii przedstawia propozycje wolumenów i  wartości energii, które mają zostać sprzedane w tegorocznych aukcjach.
 2. Celem tegorocznych aukcji jest powstanie nowych mocy wytwórczych w OZE o łącznej mocy 3,414 GW, z naciskiem na udział w projekcie lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Zgodnie z przewidywaniami roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie 9,176 TWh.
 3. Ministerstwo Energii przewiduje wsparcie w aukcji dla elektrowni wodnych o mocy 14 MW, biogazowni o mocy 30 MW, mniejszych wiatraków o jednostkowej mocy do 1 MW oraz elektrowni biomasowych o łącznej mocy 110 MW.
 4. Zaproponowane zmiany dotyczą również zasad zgłaszania ofert oraz realizacji inwestycji, które uzyskały wsparcie (gł. chodzi o rozliczenia sprzedawanej energii).
 5. Inwestorzy, którzy wygrali aukcje będą mieli możliwość jednorazowej aktualizacji ceny w zakresie alokacji energii oraz będą mogli zmienić przyjętą zainstalowana moc.
 6. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo będą obejmowały umowy przyłączeniowe, a konkretnie umożliwienie ich przedłużenia dla istniejących projektów do 31 stycznia 2020 r. Celem tej zmiany jest umożliwienie realizacji inwestycji, które mogą wziąć udział w aukcjach dzięki zapewnieniu przyłączenia tych instalacji do sieci.
 7. Dla producentów odnawialnej energii, którzy rozpoczęli generację od połowy 2016 roku i nadal rozliczają się w systemie tzw. zielonych certyfikatów określono mechanizm interwencji legislacyjnej, której celem jest powiązanie cen energii elektrycznej oraz opłaty zastępczej.
 8. Nowelizacja ustawy określa przepisy pozwalające usprawnić obrót gwarancjami pochodzenia zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.
 9. Projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada konieczność dostarczenia schematu elektrycznego instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW do Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku instalacji o mocy nie większej niż 50 kW (mikroinstalacji) nie ma potrzeby konsultacji projektu budowlanego natomiast jest obowiązek uzgodnienia tych instalacji z wymogami p. poż. oraz obowiązek informacji organów Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Termin wejścia w życie zaproponowanych dnia 28.02.2019 r. zmian to 1 kwietnia 2019 roku. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące zielonych certyfikatów, które są uzależnione od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Energii do 7 marca 2019 roku przyjmuje ewentualne uwagi do przedstawionej nowelizacji ustawy o OZE. Uwagi można zgłaszać drogą mailową, na adres sekratariat@me.gov.pl

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie Ministerstwa Energii tutaj

(Źródło: Portal www.gramwzielone.pl, Portal www.gov.pl)

Informacje o szkoleniach
/
23 stycznia 2019

Zapraszamy na nowe szkolenia

SZCZEGÓŁY
DATA
23 stycznia 2019

Szanowni Państwo w  imieniu Polskiej Rady Pelletu oraz Partnera organizacyjnego firmy Biocontrol zapraszamy Państwa na najbliższe szkolenia, które odbędą się w Warszawie.

Dnia 26 lutego 2019 r. zapraszamy na warsztaty szkoleniowe pt.:

Efektywna Produkcja Pelletu – Jakość Produktu/Utrzymanie Ruchu/ Zarządzanie Produkcją.

Najważniejsze punkty spotkania:

Parametry jakościowe peletu drzewnego
Wymagania schematów certyfikacji Enplus/ DINplus vs. produkcja
Awarie, nieplanowane przestoje, przeglądy maszyn, remonty
System nadzoru nad procesem. Raportowanie produkcji.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj

Dnia 5 marca 2019 r. zapraszamy na szkolenie pt.:

Certyfikowana Fabryka Pelletu – czyli jak skutecznie spełnić wymagania systemów zapewnienia jakości peletu drzewnego ENplus/ DINplus

W programie m.in.:

Czy certyfikacja Pelletu się opłaca? Inwestycja w certyfikację vs. zwiększenie efektywności biznesu
Wymagania schematów certyfikacji ENplus/ DINplus
Omówienie punktów kontrolnych Zakładowej Kontroli Produkcji obowiązujące w zakładzie produkcji Pelletu
Parametry fizyczne i chemiczne dla pelletu drzewnego wg ISO 17225-2
Procedura uzyskania certyfikatów ENplus/ DINplus

Aktualny program znajduje się tutaj 

Szczegółowe informacje na temat naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie Akademii Biocontrol tutaj

News
/
4 stycznia 2019

BIOCONTROL zweryfikuje dostawców biomasy do PGNiG Termika

SZCZEGÓŁY
DATA
4 stycznia 2019

 

Wraz z początkiem roku polska firma audytorska BIOCONTROL z Gdyni zawarła kontrakt na realizację audytów weryfikacyjnych dla dostawców biomasy do jednostek wytwórczych PGNiG Termika. Audytami będą objęci zarówno dostawcy biomasy krajowej, jak i z importu,  a celem tych audytów będzie weryfikacja i uwierzytelnianie dostaw biomasy pod kątem systemu wsparcia OZE. PGNiG Termika jest już piątą grupą energetyczną po PGE, TAURON, ENERGA i IKEA Industry, która rozpoczęła współpracę z BIOCONTROL w zakresie weryfikacji dostawców biomasy do swoich instalacji OZE.

 

 

Gdyńska firma BIOCONTROL działając w obszarze uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne w ciągu niespełna czterech lat działalności stała się liderem rynku tych usług, przeprowadzając ponad 500 audytów uwierzytelniających źródła pochodzenia biomasy oraz dostawców paliw odnawialnych. Każdego roku ponad milion ton biomasy uwierzytelnionej prze BIOCONTROL jest spalana w instalacjach OZE, w celu wytworzenia „zielonej energii”. BIOCONTROL stworzył również i administruje system certyfikacji zrównoważonej biomasy na cele energetyczne – Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB.pl

News
/
19 grudnia 2018

Wesołych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

SZCZEGÓŁY
DATA
19 grudnia 2018

News
/
29 listopada 2018

Projekt ustawy kogeneracyjnej przyjęty!

SZCZEGÓŁY
DATA
29 listopada 2018

Dwudziestego ósmego listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która określa nowe sposoby wsparcia produkcji energii w miejsce ustępującego systemu certyfikatów. Nowy mechanizm opiera się na systemie świadectw pochodzenia i ma zagwarantować inwestorom stałą premię wypłacaną w ciągu piętnastu lat. Od nowego roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w postaci premii w kilku kategoriach:

 • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) oraz małe jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) – w ramach wniosku mogą ubiegać się o wypłatę premii gwarantowanej;
 • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) – mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach aukcji;
 • nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru;
 • istniejące i zmodernizowane jednostki kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – mogą otrzymać dofinansowanie w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

Ministerstwo Energii podkreśla, że na wsparcie finansowe mogą liczyć wyłącznie ci wytwórcy, którzy wprowadzą co najmniej 70 procent ciepła użytkowego wytworzonego podczas tego samego procesu do sieci ciepłowniczej. Dodatkowym kryterium w procesie decyzyjnym będzie zmniejszenie niskiej emisji  oraz poprawa jakości powietrza. W pozostałych przypadkach brana pod uwagę będzie energia elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym.

Nowy mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wchodzi zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 roku.

(Źródło: portal www.premier.gov.pl, portal www.gramwzielone.pl)

News
/
28 listopada 2018

URE podał wyniki kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej

SZCZEGÓŁY
DATA
28 listopada 2018

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej.

Dnia 15 listopada odbyła się aukcja AZ/9/2018, skierowana do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Aukcję wygrało 554 ofert złożonych przez 251 wytwórców. Lista wyników dostępna jest na stronie URE tutaj

 

Dnia 19 listopada odbyła się aukcja AZ/12/2018, W której mogli wziąć udział wytwórcy energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Aukcję  wygrało 5 ofert złożonych przez 5 wytwórców, wśród których znaleźli się:

1. Ineco Sp. z o.o. Elektrownia Wodna w Zwanowicach Sp. k.
2. Ineco Sp. z o.o. EW Wróblin Sp. k.
3. Ineco Sp. z o.o. Sp. k.
4. MEW Ostrów Sp. z o.o.
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ostatnia aukcja AZ/13/2018 odbyła się 20 listopada, była skierowana do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Tę aukcję wygrały trzy oferty złożone przez trzech wytwórców, wśród których znaleźli się

1. ABM Biogaz Dwa Sp. z o.o.
2. Eko-Farmenergia 6 Sp. z o.o. Sp. k.
3. OZE Prężynka Sp. z o.o.

 

(Źródło: www.gov.pl, portal www.gramwzielone.pl)