News
/
25 listopada 2017

Kolejni producenci pelletu drzewnego (A1) już wkrótce dołączą do grona certyfikowanych w systemie ENplus

SZCZEGÓŁY
DATA
25 listopada 2017

Z przyjemnością informujemy, że kolejni producenci dołączą do grona posiadaczy certyfikatów ENplus:

 • IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Stalowej Woli

 • DOMINOWOOD S.A. Zakład Czarna Białostocka

 • BIO-TECHNIK Adam Łada Zakład Śniadowo

 

Status certyfikatów będzie można sprawdzić pod linkiem: http://www.enplus-pellets.eu/production/certified-producers/ .

 

Przygotowania do certyfikacji przeprowadzili uznani na rynku eksperci firmy BIOCONTROL, którzy odpowiadali również za wyposażenie i uruchomienie laboratorium zakładowego. Natomiast audyt certyfikacyjny przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana jednostka inspekcyjna przez EPC do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus/ DINplus. Gratulujemy sukcesu!

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o. (status można sprawdzić TUTAJ)
    
News
/
25 listopada 2017

Certyfikaty Systemu Należytej Staranności dla dostawców biomasy na cele energetyczne

SZCZEGÓŁY
DATA
25 listopada 2017

Mamy przyjemność poinformować, że dotychczasowi posiadacze certyfikatów SNS:

 • Dostawca biomasy na cele energetyczne: BIOEKO NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Czuprynowie, certyfikat nr Q&R_584
 • Dostawca biomasy na cele energetyczne: ARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, certyfikat nr Q&R_626
 • Producent biomasy na cele energetyczne: P.P.H.U. MEGA s.c. z siedzibą w Rząsniku, certyfikat nr Q&R_582

z wynikiem pozytywnym ukończyły proces re-certyfikacji systemu SNS dla zrównoważonej biomasy stałej – systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Zakres systemu SNS obejmuje wymagania w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy, dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne oraz prowadzenia bilansu masy.

Proces certyfikacji przeprowadziła jednostka certyfikująca Q&R Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, która posiada autoryzację Administratora Systemu Certyfikacji – Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl 

Aktualność certyfikatów SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/

 

Serdeczne GRATULUJEMY ww. firmom i jej pracownikom!

Informacje o szkoleniach
, News
/
7 listopada 2017

Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP dla KSUB

SZCZEGÓŁY
DATA
7 listopada 2017

 
 
 
 
 
 

 

Informujemy, że Spółka BIOCONTROL jako właściciel i administrator
Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB

 

uzyskała

 
 
 

 
 

Świadectwo Ochronne od Urzędu Patentowego RP.

 
 

Oznacza to, że znak KSUB jest prawnie chronionym zarejestrowanym znakiem towarowym, a jego właściciel firma BIOCONTROL ma pierwszeństwo w jego stosowaniu i publikacji.

 
 

W przypadku naruszenia praw autorskich BIOCONTROL, będzie ona mogła dochodzić roszczeń na postawie przepisów pr. aut., ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksu cywilnego, zwłaszcza zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

 
 

 
 
 

ŚWIADECTWO OCHRONNE POBIERZ: TUTAJ

News
/
24 października 2017

CZY „DREWNO ENERGETYCZNE” MOŻE BYĆ STOSOWANE NA CELE ENERGETYCZNE?

SZCZEGÓŁY
DATA
24 października 2017

W dniu 19.10.2017 r. URE opublikowało Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2017) w sprawie realizacji zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 7a ustawy o odnawialnych źródłach energii do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii wskazanych w ustawie.

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku:

 1. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
 2. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
 3. instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
 4. instalacji termicznego przekształcania odpadów,
 5. instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny.

Składając wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia, wytwórca eksploatujący wskazane powyżej instalacje jest zobowiązany potwierdzić – poprzez stosowne oświadczenie – że do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej ze źródła odnawialnego, nie wykorzystywano drewna innego niż drewno energetyczne.

Z uwagi na brak stosownych aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia określającego szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne drewna energetycznego, obowiązują przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne, przy czym nie dłużej niż do 1 lipca 2018 r.

W związku z tym, nierozpatrzone dotychczas wnioski o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 stycznia 2017 r. w instalacjach objętych dyspozycją art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy OZE, niezależnie od oświadczenia składanego w trybie art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy OZE, powinny zostać uzupełnione o wyjaśnienia wskazujące na niewykorzystanie w okresach rozliczeniowych objętych wnioskami o wydanie świadectw pochodzenia, drewna pełnowartościowego, zawierające w szczególności zestawienia dostawców biomasy pochodzenia leśnego wykorzystanej w danych okresach rozliczeniowych, wraz ze wskazaniem źródeł jej pochodzenia, pozwalające na dokonanie odpowiedniej klasyfikacji drewna/materiału drzewnego.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2017) w sprawie realizacji zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 7a ustawy o odnawialnych źródłach energii do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii wskazanych w ustawie

  Więcej szczegółów jest dostępne na stronie URE: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7244,Informacja-nr-752017.html

News
/
20 października 2017

Certyfikat ENplus – PL030 dla P.W. ANPOL

SZCZEGÓŁY
DATA
20 października 2017

Z przyjemnością informujemy, że firma P.W. ANPOL – Zakład Produkcyjny Biskupice  uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej klasy jakości klasy A1 (certyfikat nr PL030 – status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: http://www.enplus-pellets.eu/production/certified-producers/ .

 

 

 

Przygotowania do certyfikacji przeprowadzili uznani na rynku eksperci firmy BIOCONTROL, którzy odpowiadali również za wyposażenie i uruchomienie laboratorium zakładowego. Natomiast audyt certyfikacyjny przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana jednostka inspekcyjna przez EPC do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus/ DINplus. Gratulujemy sukcesu!

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o. (status można sprawdzić TUTAJ)
    
News
/
19 października 2017

Firma PPHU RAFIT Sp. z o.o. dołączyła do grona posiadaczy certyfikatu ENplus – PL029

SZCZEGÓŁY
DATA
19 października 2017

Z przyjemnością informujemy, że firma PPHU RAFIT Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny Gnojno  uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej klasy jakości klasy A1 (certyfikat nr PL029 – status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: http://www.enplus-pellets.eu/production/certified-producers/ .

 

 

 

 

Przygotowania do certyfikacji przeprowadzili uznani na rynku eksperci firmy BIOCONTROL, którzy odpowiadali również za wyposażenie i uruchomienie laboratorium zakładowego. Natomiast audyt certyfikacyjny przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana jednostka inspekcyjna przez EPC do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus/ DINplus. Gratulujemy sukcesu!

 

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o. (status można sprawdzić TUTAJ)
    
News
/
18 października 2017

Pellet drzewny z ECO VENUS Sp. z o.o. wyróżniony certyfikatem ENplus – PL026

SZCZEGÓŁY
DATA
18 października 2017

 

Z przyjemnością informujemy, że firma ECO VENUS Sp. z o.o.  uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej klasy jakości klasy A1 (certyfikat nr PL026 – status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: http://www.enplus-pellets.eu/production/certified-producers/ .

Przygotowania do certyfikacji przeprowadzili uznani na rynku eksperci firmy BIOCONTROL, którzy odpowiadali również za wyposażenie i uruchomienie laboratorium zakładowego. Natomiast audyt certyfikacyjny przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana jednostka inspekcyjna przez EPC do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus/ DINplus. Gratulujemy sukcesu!

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o. (status można sprawdzić TUTAJ)
    
Serdecznie gratulujemy przedstawicielom producenta i życzymy dalszych sukcesów!
Informacje o szkoleniach
, News
/
8 października 2017

Forum prawa i technologii – biogaz, biomasa, kogeneracja 7/8.12.2017 r. ZAKOPANE

SZCZEGÓŁY
DATA
8 października 2017

 

W imieniu organizatora wydarzenia

City-Brand Energia Odnawialna

 

 

BIOCONTROL Sp. z o.o. oraz Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy www.ksub.pl

 

 

 

jako partner merytoryczny wydarzenia

 

serdecznie zapraszamy do udziału w

 

Forum prawa i technologii – Biogaz, Biomasa, Kogeneracja

 

 

które odbędzie się 7-8 grudnia br. w najwyżej położonym hotelu w Polsce TATRA*** w Zakopanem.

 

 

W programie m.in.:

 

Założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku,
Główne założenia i kierunki zmian do rozporządzenia wykonawczego do art. 119 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późniejszymi zmianami) dotyczące dokumentowania biomasy na cele energetyczne, kryteriów zrównoważonego pozyskania oraz zasad certyfikacji biomasy AGRO,
Stan biogazowni rolniczych w Polsce, wg. rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Nowelizacja Ustawy OZE – najważniejsze zmiany dla biomasy i biogazu,
Modele uwierzytelniania pochodzenia biomasy „agro”,
Możliwości dofinansowania projektów inwestycyjnych,
Pellet drzewny klasy A1 – nowoczesnym paliwem niskoemisyjnym w walce ze smogiem,
Technologie spalania biomasy w małej skali,
Modernizacja istniejących ciepłowni w celu dostosowania ich do zasilania biomasą,
Technologie kogeneracji i trigeneracji w ciepłownictwie i przemyśle.

 

Wśród prelegentów m.in.:

 

Przedstawiciel Ministerstwa Energii,
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa,
Przedstawiciel KOWR,
Adam Sarnaszek – Prezes Zarządu w firmie BIOCONTROL Sp. z o.o,
Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – Kierownik ds. Rozwoju w firmie BIOCONTROL Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w Polskiej Radzie Pelletu,
Marek Marcisz – Specjalista ds. Energetyki w firmie TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
Adam Nocoń – Właściciel firmy, P.W.”BUDMET” Dariusz Nocoń, Adam Nocoń

 

Wśród pozostałych partnerów wydarzenia są m.in. POLSKA RADA PELLETU – www.polskaradapelletuorg.pl

 

 

P.W.”BUDMET” – http://budmetnocon.pl

 

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. – https://www.tuv-sud.pl

 

Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, a w szczególności: ciepłownie, elektrociepłownie, elektrownie opalane biomasą, jednostki wytwarzające EE w skojarzeniu, oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, szeroko rozumiany przemysł, branże pelletu, biogazownie, dostawców technologii, producentów biomasy itp.

 

Wydarzenie odbędzie się w hotelu TATRA***, najwyżej położonym hotelu w Polsce, usytuowanym w samym sercu polskich Tatr, w malowniczej dzielnicy Cyhrla. Wybraliśmy to miejsce ze względu na zapierającą dech w piersiach panoramę. Z okien hotelu rozciąga się widok zarówno na górskie szczyty Tatr polskich i słowackich, jak również na położone w dolinie Zakopane.

 

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ – TUTAJ

Informacje o szkoleniach
, News
/
8 października 2017

Już dziś zapraszamy na XVII Forum Czystej Energii podczas POL-ECO SYSTEM

SZCZEGÓŁY
DATA
8 października 2017

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOCONTROL Sp. z o.o.

jako partner wydarzenia serdecznie zaprasza na:

XVII Forum Czystej Energii

17-18 października 2017 r., Poznań

Międzynarodowe Targi POL-ECO SYSTEM

MTP, sala konferencyjna pawilon 5A (stoisko 13)

Podczas tegorocznych targów odbędzie się dwudniowa konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii, paliwom niskoemisyjnym w kontekście walki ze smogiem – AGENDA

Partnerem strategocznym wydarzenia jest również POLSKA RADA PELLETU – ZOBACZ

* bilety na POL-ECO SYSTEM można uzyskać tutaj

Więcej informacji znajdziesz na stronie organizatora: http://www.forum.czystaenergia.pl

Informacje o szkoleniach
, News
/
15 września 2017

II Forum Pelletu – z przedstawicielami największych firm i stowarzyszeń w Europie – ostatnie dni na zgłoszenie uczestnictwa

SZCZEGÓŁY
DATA
15 września 2017

Już 25-26 września w Hotelu Ossa**** k/Rawy Mazowieckiej odbędzie II Forum Pelletu, najważniejsze spotkanie reprezentantów branży pelletu w Polsce. Swoją obecność na Forum zgłosiło już 120 osób, w tym m.in. przedstawiciele firm: DAK GPS, IKEA, Tartak „Olczyk”, Stelmet, Biomasa Partner, Nawrocki Technologie Granulowania, Cedrus, P.W. Budmet, Biocontrol i Control Union. Będą też goście zagraniczni.

 

Organizator II Forum Pelletu, spółka Biomass Media Group, spodziewa się, że w tym roku w wydarzeniu udział weźmie 130 – 150 osób. – W pierwszej edycji konferencji uczestniczyło prawie 100 gości. Jesteśmy pewni, w tym roku ich liczba przekroczy 130 – mówi Maciej Kosiński odpowiedzialny za przebieg II Forum Pelletu.

Wśród osób, które do tej pory potwierdziły swój udział w Forum znajdują się także przedstawiciele firm spoza Polski, m.in. włoskiej Toscana Pellet i La Meccanica, estońskiej Graanul Invest, niemieckiego DIN CERCTO czy AEBIOM – Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy.

Patronat nad konferencją objęła Polska Rada Pelletu, stowarzyszenie reprezentujące interesy branży w kraju i za granicą.

Dla pierwszych pięciu osób, które po otrzymaniu tego newslettera zdecydują się na uczestnictwo w II Forum Pelletu organizator przewidział 5 proc. zniżki.

Zakres tematyczny II Forum Pelletu*

PONIEDZIAŁEK, 25 września 2017 r.
9:00 – 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10 Otwarcie II Forum Pelletu
11:10 – 11:30 Wykład otwierającyMaciej Kosiński, Polska Rada Pelletu

Eric Vial, European Pellet Council

11:30– 13:00 Sesja I: Pellet w Europie
1. Polski pellet we Włoszech – współpraca z dystrybutoremAndrzej Kostyk, Toscana Pellet
2. Rynek pelletu w AustriiChristiane Egger, OÖ Energiesparverband
3. Niemcy – pelletowy prymus EuropyAgatha Swierczynski, DIN CERTCO
4. Dania – pellet przemysłowy
5. Pellet w krajach bałtyckich – ekspansja rynku
13:00 – 13:20 Przerwa kawowa
13:20 – 15:00 Sesja II: Technologia produkcji
1. Granulacja pelletu  – światowe trendy
2. Technologie redukujące koszty produkcji
3. Modernizacja fabryki pelletu agro na fabrykę pelletu drzewnegoBogdan Warchoł, Polenergia
4. Technologia toryfikacji i produkcji biowęgla jako nowa szansa biznesowa dla rynku pelletuAnna Rozkosz, DAK GPS
15:00 – 15:45 Lunch
15:50 – 17:30 Sesja III: Produkcja i logistyka dostaw
1. Polska produkcja pelletu
2. Pakowanie i magazynowanie pelletu
3. Zastosowania smarów Shell Gadus w prasach do produkcji pelletówPrzedstawiciel firmy Shell
4. Surowiec i transport pelletuAgnieszka Jeznach, Biomasa Partner
5. Podstawowe zasady zabezpieczania instalacji transportu i magazynowania pelletu przed zagrożeniem wybuchemMariusz Balicki, Grupa Wolff
17:30 – 18:30 Sesja IV: Jakość i certyfikacja pelletu
1. Certyfikaty pelletu drzewnegoPrzedstawiciel firmy Biocontrol i Control Union
2. Badanie jakości pelletuPrzedstawiciel firmy Biocontrol i Control Union
18:30 – 19:00 Panel dyskusyjny podsumowujący pierwszy dzień II Forum Pelletu
21:00 Kolacja branżowa

 

WTOREK, 26 września 2017 r.
9:00 – 10:40 Sesja V: Pellet i środowisko
1. Rozwój rynku kotłów na pelletAdam Nocoń, P.W. Budmet
2. Edukacja kluczem do sukcesu – projekt Akademia PelletuRobert Rogosz, Centrum Ogrzewania Pelletowego
3. Popularyzowanie wiedzy na temat pelletu – kanały komunikacjiMaciej Kosiński, Biomass Media Group
4.  Rola pelletu w walce z tzw. niską emisją – debata z udziałem producentów pelletu, producentów urządzeń grzewczych na pellet, władz samorządowych oraz przedstawiciela NFOŚiGW
10:40 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 13:30 Sesja VI: Inwestycja od A do Z
1. Finansowanie inwestycji
2. Jak najnowsze technologie IT wspierają rozwój Twojego biznesuRadosław Konstanty, ReSymbio
3. Leasing
4. Sprzedaż aktywów firmy
13:30 – 14:00 Panel dyskusyjny podsumowujący drugi dzień II Forum Pelletu
14:00 Zakończenie II Forum Pelletu
14:20 Lunch

Sponsorzy i partnerzy II Forum Pelletu

SPONSOR MERYTORYCZNY

 

Biocontrol sp. z o.o. – firma audytorsko – ekspercka specjalizująca się w usługach z zakresu doradztwa, audytu, inspekcji oraz weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa, bankowości i finansów oraz ochrony środowiska.

www.bio-control.pl

 

 

Control Union Poland Sp.  z o.o. –  firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie programów certyfikujących.

www.controlunion.pl

SPONSOR STRATEGICZNY

 

 

 

 

Biomasa Partner Sp. z o.o. – producent pelletu drzewnego z certyfikatem DINplus i ENplus A1, producent brykietu, dostawca biomasy drzewnej i biomasy agro na cele energetyczne.

www.biomasapartner.pl

 

 

 

P.W.  BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń – producent ekologicznych kotłów c.o. na paliwa stałe.

www.budmetnocon.pl

 

 

 

 

DAK GPS Sp. z o.o. – producent toryfikatu i agrobiowęgla oraz urządzeń do jego produkcji.

www.dakgps.com

 

 

 

 

Shell Polska Sp. z o.o. – brytyjsko- holenderski koncern petrochemiczny zajmujący się głównie wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą.

www.shell.pl

SPONSOR

 

 

Cedrus Sp. z o.o. Sp. k. – producent urządzeń i elementów linii produkcyjnych do przerobu biomasy, w tym rozdrabniaczy i młynów do trocin, zrębki, słomy i siana, urządzeń do mechanicznego transportu liniowego, urządzeń odpylających, suszarni do biomasy.                                                        

www.cedrus.org.pl

PARTNER

 

 

 

 

Buhler Polska Sp. z o.o. – dostawca pojedynczych maszyn i kompletnych linii technologicznych  do produkcji pelletu drzewnego i innych gatunków biomasy, od suszenia do workowania, włącznie z doradztwem i usługami inżynieryjnymi.

www.buhlergroup.com

 

 

 

Centrum Ogrzewania Pelletowego – dystrybutor kotłów, pieców i palników pelletowych. Firma realizuje budowę instalacji biomasowych na pellet drzewny, pellet agro i zrębkę. Organizator Akademii Pelletu – spotkań popularyzujących wykorzystanie pelletu wśród odbiorców indywidualnych.

www.cop360.pl

 

 

 

 

 

La Meccanica – producent granulatorów, młynów młotkowych, przesiewaczy wibracyjnych, rolek i matryc do granulatorów. Firma oferuje serwis linii i instalacji do produkcji pelletu.

www.lamec.pl

 

 

 

Nawrocki Technologie Granulowania Sp. z o.o. – producent kompletnych linii granulacji pofermentu z biogazowni, osadu pościekowego, RDF/SRF, tworzyw sztucznych, biomasy leśnej i rolniczej.

www.granulatory.com

 

 

 

 

 

Toscana Pellet Poland Sp. z o.o. –  dystrybutor pelletu we Włoszech, firma należąca do grupy Toscanapellet.

www.toscanapellet.pl

 

Więcej informacji na temat II Forum Pelletu: http://magazynbiomasa.pl/forum-pelletu/

News
/
11 września 2017

Biomasa na cele energetyczne z EP Coal Trading POLSKA S.A. wyróżniona CERTYFIKATEM SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
11 września 2017

Mamy przyjemność poinformować, że firma EP Coal Trading Polska S.A. z siedzibą w miejscowości Czechowice-Dziedzice (http://www.epcoaltrading.cz)

z wynikiem pozytywnym ukończyła proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Zakres systemu SNS obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia systemu bilansu masy.

Proces certyfikacji przeprowadziła autoryzowana jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z . o.o. z siedzibą w Warszawie,

a w wyniku tego audytu został wydany certyfikat Systemu Należytej Staranności o Nr TSP-SNS-007.00 (POBIERZ TUTAJ)

Aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!

News
/
25 sierpnia 2017

Pellet drzewny z KREX’a wyróżniony certyfikatem ENplus (A1) – PL025

SZCZEGÓŁY
DATA
25 sierpnia 2017

Z przyjemnością informujemy, że firma KREX Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny Szepietowo uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie produkcji pelletu drzewnego najwyższej klasy jakości klasy A1 (certyfikat nr PL025 – status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: http://www.enplus-pellets.eu/production/certified-producers/ .

Przygotowania do certyfikacji przeprowadzili uznani na rynku eksperci firmy BIOCONTROL, którzy odpowiadali również za wyposażenie i uruchomienie laboratorium zakładowego. Natomiast audyt certyfikacyjny przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana jednostka inspekcyjna przez EPC do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus/ DINplus. Gratulujemy sukcesu!

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o. (status można sprawdzić TUTAJ)
    
Serdecznie gratulujemy przedstawicielom producenta i życzymy dalszych sukcesów!

 

News
/
15 sierpnia 2017

Nowelizacja Ustawy o OZE podpisana przez prezydenta!

SZCZEGÓŁY
DATA
15 sierpnia 2017

W dniu 14 sierpnia 2017 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przyjętej w ekspresowym tempie przez parlament nowelizacji USTAWY O OZE. 

 

Rynek producentów energii odnawialnej, którzy działają w systemie zielonych certyfikatów, czeka gruntowna zmiana. Ewentualny wzrost obecnie rekordowo niskich cen zielonych certyfikatów, który może wynikać m.in. ze zwiększenia tzw. obowiązku OZE, może zostać zablokowany przez wprowadzany przez tą nowelizację nowy sposób wyznaczania opłaty zastępczej. Obiekcji do przygotowanych przez PiS regulacji w przeciwieństwie do branży OZE czy banków, które sfinansowały jej inwestycje nie miał prezydent.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja może natomiast uderzyć w producentów energii odnawialnej, którzy działają w systemie zielonych certyfikatów, pozbawiając ich nadziei na wzrost cen certyfikatów. Nowy, dużo niższy niż obecnie poziom opłaty zastępczej może bowiem wyznaczyć – dosyć niski – „sufit” dla generowanych przez nich przychodów.

Odrębna grupa ewentualnych poszkodowanych to inwestorzy, którzy zawierali ze spółkami obrotu państwowych koncernów energetycznych długoterminowe umowy na sprzedaż zielonych certyfikatów. O ile wcześniej mógł nie uderzać w nich obserwowany na giełdzie spadek rynkowych cen certyfikatów, o tyle nowe przepisy mogą oznaczać dla nich drastyczne pogorszenie warunków prowadzenia działalności.

 

Podpisana dzisiaj przez prezydenta nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło. gramwzielone.pl

 

News
/
1 sierpnia 2017

Biomasa na cele energetyczne z AKORDU wyróżniona CERTYFIKATEM SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
1 sierpnia 2017

Mamy przyjemność poinformować, że firma AKORD z siedzibą w miejscowości Boćki z wynikiem pozytywnym ukończyła proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Zakres systemu SNS obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia systemu bilansu masy.

Proces certyfikacji przeprowadziła autoryzowana jednostka certyfikująca Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń Sp. z o.o. z Warszawy,

a w wyniku tego audytu został wydany certyfikat Systemu Należytej Staranności o Nr 001/SNS_BPIC/2017 (POBIERZ TUTAJ)

 

Aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!

News
/
26 lipca 2017

Trwa Komisja Uzgodnieniowa dot. zmian w ustawie o OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
26 lipca 2017

W dniu dzisiejszym tj. 26.07.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Energii trwa właśnie KOMISJA UZGODNIENIOWA dotycząca projektowanych zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy (KSUB.PL) oraz system certyfikacji dla biomasy stałej reprezentuje przedstawiciel Administratora systemu – Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – pracownik BIOCONTROL.

Podczas dzisiejszej komisji omawiane jest stanowisko Ministerstwa Energii do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw (UC27).

Wnioski już wkrótce…

News
/
21 lipca 2017

Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona przez sejm – Zmiany w systemie zielonych certyfikatów

SZCZEGÓŁY
DATA
21 lipca 2017

W dniu 20.07.2017 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza gruntowne zmiany w zasadach funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów.

Branża wskazuje, że kolejna już nowelizacja ustawy o OZE jest korzystna głównie dla państwowych koncernów energetycznych. 

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został upubliczniony zaledwie kilka dni temu, a partii rządzącej wystarczyły trzy dni na jego uchwalenie. W dniu 18.07.2017 r. głosami posłów PiS przyjęto go w pierwszym czytaniu, w dniu 19.07.2017 r. ekspresowo przeprowadzono drugie czytanie, a już 20.07.2017 r. ustawa została przyjęta na posiedzeniu plenarnym. W trakcie procedowania nie przyjęto żadnych poprawek.

Resort energii poparł projekt nowelizacji i sprzeciwił się przyjęciu poprawek zaproponowanych przez opozycję. Posłowie PiS głosowali zgodnie z opiniami wyrażanymi przez ME.

Swojej opinii o tym projekcie nie wyraził Urząd Regulacji Energetyki, którego przedstawiciele nie byli obecni podczas posiedzeń sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Projektu nie konsultowano z URE również przed wniesieniem go do Sejmu. 

Podczas sejmowego procedowania nowelizacji głosu nie zabrali również przedstawiciele branży OZE, którzy nie mogli wejść na posiedzenia komisji ze względu na obowiązujący zakaz wstępu do Sejmu.

W dniu 20.07.2017 r. na posiedzeniu plenarnym za przyjęciem nowelizacji zmieniającej zasady funkcjonowania producentów zielonej energii zagłosowało 269 posłów, 174 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu.

 

Przyjęta w dniu 20.07.2017 r. ustawa trafi teraz do Senatu, a w przypadku zgłoszenia poprawek przez senatorów wróci jeszcze do Sejmu. Wpisane do nowelizacji vacatio legis wynosi 30 dni.

Czego dotyczy przyjęta dzisiaj nowelizacja ustawy o OZE?

Celem zgłoszonych regulacji jest powiązanie wartości opłaty zastępczej z rynkową wartością zielonych certyfikatów. W całej, liczącej już ponad 10 lat historii systemu zielonych certyfikatów wartość opłaty zastępczej, czyli alternatywy dla podmiotów realizujących tzw. obowiązek OZE i muszących wykazać pewny udział OZE w sprzedawanej lub konsumowanej energii, była stała (wcześniej jedynie powiększano ją co roku o inflację) i nie wpływały na nią ceny zielonych certyfikatów.

W przyjętej w 2015 r. ustawie o OZE jednostkowa opłata zastępcza została określona jako kwota stała w wysokości 300,03 zł/MWh i taka obowiązuje również w tym roku. Tymczasem ceny zielonych certyfikatów w tym roku kształtują się na poziomie poniżej 30 zł/MWh, a realizacja obowiązku OZE za pomocą zakupu i umarzania zielonych certyfikatów jest obecnie ponad 10-krotnie tańsza.

Teraz ma się to zmienić, a tzw. sprzedawcy zobowiązani mogą zyskać możliwość realizacji obowiązku OZE za pomocą opłaty zastępczej po dużo niższym koszcie, bliskim cenie świadectw pochodzenia, tracąc motywację do ich kupowania od wytwórców zielonej energii. To może tylko pogłębić ogromną, szacowaną na ponad 20 TWh nadwyżkę certyfikatów.

Zmiany dotkną właścicieli odnawialnych źródeł energii, które funkcjonują w systemie zielonych certyfikatów i których potencjał szacuje się na około 6 GW.

 

Innego zdania są przedstawiciele branży OZE, którzy alarmują, że przygotowana ustawa pogrąży inwestorów działających w systemie zielonych certyfikatów, którzy z powodu spadku cen certyfikatów znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji finansowej.

News
/
21 lipca 2017

MAXIMER Sp. z o.o. producent pelletu drzewnego dołączył do grona posiadaczy certyfikatu DINplus

SZCZEGÓŁY
DATA
21 lipca 2017

Z przyjemnością informujemy, że producent pelletu drzewnego (klasa A1) firma MAXIMER Sp. z o.o.  – Zakład Produkcji Nieskórz dołączył do grona certyfikowanych producentów z certyfikatem DINplus (nr 7A325) w zakresie produkcji pelletu drzewnego klasy A1.

Projekt wdrożenia zakładowej kontroli produkcji oraz organizacji laboratorium zakładowego zrealizowany został przez BIOCONTROL w okresie od luty 2017 r. – maj 2017 r.

W dniu 31.05.2017 r. odbył się audyt certyfikujący, który przeprowadziłam jednostka certyfikująca CONTROL UNION POLSKA Sp. z o.o.

W wyniku procesu został wydany certyfikat DINplus – klasa A1 – certyfikat nr 7A325 (status certyfikatu można sprawdzić TUTAJ)

 

Zakładowa Kontrola Produkcji oraz laboratorium zakładowe są stale monitorowane przez BIOCONTROL Sp. z o.o. (status można sprawdzić TUTAJ)

Oznaczenia_sprzet_kontrolno_pomiarowy_WYB      Oznaczenia_system_jakosci_WYB

Serdecznie gratulujemy przedstawicielom producenta MAXIMER i życzymy dalszych sukcesów!

News
/
18 lipca 2017

Wigry Projekt Sp. z o.o. z Warszawy z pozytywnym wynikiem auditu SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
18 lipca 2017

Jako Administrator Systemu Certyfikacji i KRAJOWEGO SPISU UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY- KSUB.PL, mamy przyjemność poinformować, że firma WIGRY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie już po raz kolejny z wynikiem pozytywnym ukończyła proces certyfikacji systemu SNS. Zakres systemu SNS obejmuje cały łańcuch dostaw biomasy, co oznacza że wszystkie źródła pochodzenia biomasy zarówno biomasy pochodzenia leśnego, jak i AGRO zostały zweryfikowane i uwierzytelnione.

W wyniku tego audytu został wydany certyfikat Systemu Należytej Staranności – aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie KRAJOWEGO SPISU UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/

 

 

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!

News
/
14 lipca 2017

Kolejny NOWY projekt nowelizacji ustawy o OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
14 lipca 2017

Zgodnie z informacją, która pojawia się na portalu www.gramwzielone.pl w dniu 13.02.2017 r. do Sejmu trafił kolejny NOWY poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE – tym razem przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Celem nowelizacji jest „powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 56 u.o.z.e. z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia”.

Aktualnie jednostkowa opłata zastępcza została zamrożona na poziomie 300,03 zł/MWh. Posłowie wskazują na znaczącą różnicę w porównaniu z cenami tzw. zielonych certyfikatów. Średnioważona cena roczna obowiązująca w br. to 73,67 zł/MWh. Ostatni indeks dla transakcji sesyjnych wyniósł 25,81 zł/MWh.
Posłowie proponują, żeby jednostkowa opłata zastępcza, liczona odrębnie dla tzw. zielonych i błękitnych certyfikatów , wynosiła w danym roku kalendarzowym 125 proc. rocznej ceny średnioważonej tych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, publikowanej zgodnie z art. 47 ustawy o OZE, ale nie więcej niż 300,03 zł za 1 MWh.

Autorzy projektu wskazują, że rozwiązanie nie doprowadzi do wzrostu cen energii ustalonych w taryfach zatwierdzanych przez URE oraz nie zaburzy funkcjonowania systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia.

Informacje o szkoleniach
, News
/
13 lipca 2017

II FORUM PELLETU – CAŁA BRANŻA W JEDNYM MIEJSCU

SZCZEGÓŁY
DATA
13 lipca 2017

Forum Biomasa

 

BIOCONTROL Sp. z o.o. oraz Control Union Polska Sp. z o.o., jako PARTNERZY MERYTORYCZNI

biocontrol


w imieniu organizatora wydarzenia Biomass Media Group


zapraszają na II FORUM PELLETU
w Rawie Mazowieckiej
w dniach 25-26 września 2017 r.

 

CAŁA BRANŻA W JEDNYM MIEJSCU!

Więcej informacji oraz zgłoszenia: http://magazynbiomasa.pl/forum-pelletu/rejestracja/

 
 

UWAGADLA KLIENTÓW BIOCOTROL, KTÓRZY UMIESZCZĄ NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM HASŁO “WIĘCEJ NIŻ PEWNOŚĆ” OBOWIĄZUJE ZNIŻKA 10% OD CENY UCZESTNICTWA – ZAPRASZAMY!

News
/
28 czerwca 2017

NOWELA USTAWY O OZE – CO NOWEGO?

SZCZEGÓŁY
DATA
28 czerwca 2017

W dniu dzisiejszym 28.06.2017 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która ma wejść w życie już z dniem 1 września br.

Celem nowelizacji ustawy o OZE jest głównie zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Istotne zmiany dotyczą również systemu wsparcia dla małych biogazowni i hydroelektrowni, a także zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

 

 

 

 

 

 

Analiza zmian w nowelizacji znajduje się na stronie www.gramwzielone.pl pod linkiem: TUTAJ

Datowany na 16 czerwca 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o OZE jeste dostępny pod tym linkiem. 

źródło: gramwzielone.pl

News
/
8 czerwca 2017

Nowelizacja Ustawy o OZE – Co ciekawego na Posiedzeniu Zespołu Górnictwa i Energii?

SZCZEGÓŁY
DATA
8 czerwca 2017

W dniu dzisiejszym 8.06.2017 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, Ministerstwo Energii prezentuje w Sejmie założenia kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

      

Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii rozpoczął omawianie założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE. Przewidziana jest również dyskusja z udziałem uczestników posiedzenia, m.in. przedstawicieli branży, stowarzyszeń i stron zainteresowanych. Krajowy Spis Uwierzytelniania Biomasy oraz system certyfikacji biomasy stałej – www.KSUB.pl reprezentują Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz oraz Pan Adam Sarnaszek.

 

Zmiany w ustawie o OZE dotyczyć będą między innymi:

 • definicji mikroinstalacji i małej instalacji OZE, gdzie mała instalacja OZE to jednostka będąca źródłem mocy 50-500 kWe, a mikroinstalacja to jednostka o mocy poniżej 50 kW,

 • systemu wsparcia,

 • zmian w systemie opodatkowania farm wiatrowych,

 • wprowadzenie systemu taryf gwarantowanych (Feed In Tarif) i taryf premium (Feed In Premium), które miałyby funkcjonować obok akcyjnego systemu wsparcia,

 • system taryf gwarantowanych miałby obejmować: małe instalacje OZE wykorzystujące biogaz rolniczy oraz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, hydroenergię,

 • system taryf premium będzie dedykowany instalacjom OZE wykorzystującym biogaz rolniczy ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, a także hydroenergię o mocy od 500 kW do 1 MW,

 • cena dla taryf gwarantowanych ma stanowić 80 proc. ceny referencyjnej dla danej technologii w aukcjach, a w taryfach premium ma pokryć koszty operacyjne w przypadku, gdy przekroczą one średnią cenę z rynku.

 • dodatkowo Ministerstwo Energii zapowiedziało zmiany w koszykach aukcyjnych,

 • nowelizacja ustawy OZE ma zawierać również zapisy dotyczące zmian ustaw o Inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym kwestii podatkowych – ma to dotyczyć podatków od farm wiatrowych, gdzie podatek miałby być naliczany tylko od części budowlanej, a także w zakresie możliwości ich modernizacji i zwiększania mocy istniejących instalacji,

 • nie przewiduje się zmian w zakresie ograniczeń w lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych (tzw. wymóg odległościowy).

 

PREZENTACJA NT. ZMIAN W USTAWIE O OZE – POBIERZ TUTAJ

 

Źródło: gramwzielone.pl oraz  ME.go.vpl

News
/
1 czerwca 2017

Rozmowy w Sali pod Kopułą, czyli Okrągły Stół Energetyczny trwa!

SZCZEGÓŁY
DATA
1 czerwca 2017

TO JUŻ DZIŚ – II Okrągły Stół Energetyczny

Data: Warszawa, 1-2 czerwca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju (Sala pod Kopuła, Wejście od ul.Wspólnej), Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa

W dniu 1 czerwca 2017 r. rozpoczęła się dwudniowa konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Energii i Zespół Doradców Gospodarczych TOR, poświęcona dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi sytuacji i perspektyw rozwoju polskiej energetyki.

Z relacji słuchaczy przedstawicieli Administratora Systemu Certyfikacji KSUB.PL, wśród uczestników znajdują się m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski,wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek, wiceministrowie energii Andrzej Piotrowski, Grzegorz Tobiszowski i Michał Kurtyka, a także prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando.

PROGRAM KONFERENCJI – POBIERZ TUTAJ

Obrady Okrągłego Stołu, podobnie jak przed rokiem, otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski. Następnie w debatach wezmą udział m.in. wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek, wiceministrowie energii Andrzej Piotrowski, Grzegorz Tobiszowski i Michał Kurtyka, a także prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Na konferencji pojawiło się ponad 100 osób – przedstawicieli administracji państwowej, koncernów energetycznych, naukowców i branżowych ekspertów!

 

News
/
1 czerwca 2017

Certyfikaty SNS wydane przez TUV SUD Polska Sp. z o.o. już w BAZIE KSUB.PL

SZCZEGÓŁY
DATA
1 czerwca 2017

Mamy przyjemność poinformować, że certyfikaty zgodności  Systemu Należytej Staranności wydane dla firm:

 • PASSA S.C. – Certyfikat SNS nr TSP-SNS-006.01

 • MULTON Sp. z o.o. – Certyfikat SNS nr TSP-SNS-001.03

przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Polska Sp. z o.o. zostały zarejestrowane w bazie podmiotów certyfikowanych KSUB.PL

Certyfikat systemu SNS potwierdza spełnienie wymagań dla zrównoważonej biomasy stałej w postaci drewna energetycznego oraz biomasy lokalnej oraz obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia bilansu masy.

Aktualność certyfikatów SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/

 

News
/
1 czerwca 2017

SUCCESS Sp. z o.o. przedłużył ważność certyfikatu SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
1 czerwca 2017

Mamy przyjemność poinformować, że firma SUCCESS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kleosin już po raz trzeci z wynikiem pozytywnym ukończyła proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Zakres systemu SNS obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia bilansu masy.

Proces certyfikacji przeprowadziła jednostka certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o., a w wyniku tego audytu został wydany certyfikat Systemu Należytej Staranności o Nr CU-SNS-199105

Aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!