PLATFORMA SyENERGY

BIOCONTROL, jako niezależna strona trzecia, jest wiodącym dostawcą usług audytu, weryfikacji i uwierzytelniania w sektorach energetyki odnawialnej, przemysłu i handlu. Nasze usługi stanowią wiarygodną wartość dodaną oraz ograniczają ryzyko biznesowe dla naszych Klientów.

Działając w obszarze uwierzytelniania biomasy, na cele energetyczne przeprowadziliśmy ponad 400 audytów uwierzytelniających źródła pochodzenia biomasy oraz dostawców paliw odnawialnych do największych wytwórców energii odnawialnej w Polsce i za granicą.

Tworząc nowoczesne narzędzie wizualizacji danych satelitarnych umożliwiliśmy udoskonalenie procesu monitorowania i  uwierzytelniania biomasy w kontekście standardów  zrównoważonego pozyskania  i rozwoju, jednocześnie eliminując wysokie koszty wizyt terenowych i audytów.

Zastosowana technologia w oparciu o metodykę  stworzoną przez ekspertów Instytutu Geodezji i Kartografii została pozytywnie oceniona i zatwierdzona w ramach oceny projektów przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA.

Wiodące koncerny energetyczne stosują platformę SyENERGY w celu uwierzytelniania, rozpoznawania i szacowania upraw, jak również biomasy pozwalając określić ich dokładną lokalizację, kondycję, status i parametry dotyczące wielkości pozysku oraz kaloryczności na potrzeby dokumentowania w systemie wsparcia OZE.

POBIERZ FOLDER