Aktualności

News
/
26 maja 2020

SUCCESS Sp. z o.o. – pozytywny wynik auditu recertyfikującego System Należytej Staranności (SNS)

SZCZEGÓŁY
DATA
26 maja 2020

Miło nam poinformować, że Firma SUCCESS Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosin już po raz kolejny przeszła z wynikiem pozytywnym audit certyfikujący na zgodność z Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 tj. System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO”

W wyniku tego auditu został przedłużony certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności Nr CU-SNS-199105.

Audit został przeprowadzony przez auditora Control Union Poland Sp. z o.o. z Zielonej Góry
GRATULUJEMY znakomitego wyniku!

 

Gratulujemy!!

Dla przypomnienia dodamy, że Standard certyfikacji SWP-SNS:2015 jest systemem weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej i AGRO na cele energetyczne. Wdrożenie systemu ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, opierając się na narzędziach kontroli łańcucha dostaw i wymagań dla systemu należytej staranności, analogicznych do wskazanych z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 tzw. EUTR z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. System został opracowany w oparciu o zapisy nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016, p. 925) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Standard SWP-SNS:2015 jest stale opiniowany przez niezależny Komitet Techniczny, w którego składzie byli przedstawiciele jednostek wytwórczych energię z OZE, przedstawiciele łańcucha dostaw biomasy, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele środowiska naukowego oraz uczelni wyższych oraz przedstawiciele regulatora.