Podmioty weryfikujące

Do prowadzenia procesów certyfikacji systemów SNS dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 uprawnione zostały następujące jednostki certyfikujące:

http://www.qrpolska.pl

Q&R Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 2d, 20-806 Lublin
www.qrpolska.pl
Kontakt: Patrycjusz Stoma,
stoma@qrpolska.pl / +48 81 740 85 11

http://www.bpic.pl

BPiC Sp. z o.o. Brytyjko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń

ul. Działowa 5d, 87-100 Toruń
www.bpic.pl
Kontakt: dr Krystyna Stephens – Dyrektor Zarządzający
kstephens@bpic.eu / +48 664 164 252

http://controlunion.pl

CONTROL UNION POLAND Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 45, 65-764 Zielona Góra
www.controlunion.pl
Kontakt: Wiesław Siutaj,
kontakt@controlunion.pl / +48 881 958 013

http://www.tuv-sud.pl

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38, 41-506 Chorzów

Kontakt: Pan Marek Marcisz – Specjalista ds. energetyki Industrie Service

Tel.: +48 32 348 00 22/ +48 32 348 00 43

Fax: +48 32 348 90 37

Kom.: +48 783 878 325

Email: marek.marcisz@tuv-sud.pl

Jednostki certyfikujące w trakcie procesu autoryzacji

POLCARGO International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin
www.polcargo.pl
Kontakt: Anita Kruza Szurgocińska
szurgocinska@polcargo.pl / +48 606 966 836

Podmioty prowadzące uwierzytelnienie pochodzenia biomasy (uwierzytelnienie podmiotowe):

BIOCONTROL Sp. z o.o.

J. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia
www.bio-control.pl
Kontakt: Agnieszka Kędziora-Urbanowicz
agnieszka.kedziora-urbanowicz@bio-control.pl / +48 609 134 954

Podmioty prowadzące uwierzytelnienie pod kątem kwalifikowalności biomasy – badania laboratoryjne (uwierzytelnienie przedmiotowe):

Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.

Wydział Badań Jakości Głogów
ul. Żukowica 1, 67-200 Głogów

www.cbj.com.pl

Sprawy techniczne:
Alicja Lasota – (+48) 76 747 67 72/ a.lasota@cbj.kghm.pl

Sprawy handlowe:
Magdalena Murdzek – (+48) 76 746 99 10/ m.murdzek@cbj.kghm.pl

POLCARGO Sp. z o.o.

POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 13 „B”, 80-547 Gdańsk

www.polcargo.gda.pl

Kontakt:
Józef Juszczyszyn (+48) 601 662 632/ juszczyszyn@polcargo.gda.pl

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

www.icimb.pl/opole/

Kontakt:
mgr inż. Patryk Weisser (+48) 600 322 213/ p.weisser@icimb.pl