Aktualności

News
/
7 czerwca 2019

VI Międzynarodowa Konferencja – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, 12-14 czerwca 2019 w Krynicy

SZCZEGÓŁY
DATA
7 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

technika, technologia, innowacje

która odbędzie się 12-14 czerwca 2019 w Krynicy

 

Konferencja ta stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi realizowanymi w jednostkach naukowych w kraju i zagranicą, z osiągnięciami i wyzwaniami przedsiębiorców z branży, a także działaniami samorządu w zakresie tematyki odnawialnych źródeł energii.
Będzie to wydarzenie inne niż wszystkie, oprócz kilkudziesięciu prelekcji oraz sesji posterowej, zostanie położony szczególny nacisk na rozwój i utrwalanie więzi pomiędzy uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w „FORUM OZE”, które odbędzie się pierwszego dnia konferencji. Do udziału w „FORUM OZE” zostało zaproszonych wielu znamienitych Gości, reprezentujących samorząd, przemysł oraz naukę. Poruszona zostanie problematyka OZE widziana z pozycji środowiska naukowego, władz Państwowych i lokalnych, oraz przedstawicieli środowiska przedsiębiorców. W trakcie obrad uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i stanowisk dotyczących poruszanych zagadnień.

Forum OZE ma przede wszystkim za zadanie zainicjowanie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami, który w efekcie doprowadzić może do podejmowania wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych.

Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów znajdziecie Państwo poniżej:

renewenergy.pl/agenda

Więcej informacji odnośnie konferencji, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na oficjalnej stronie organizatora:

www.renewenergy.pl