Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
21 grudnia 2016

Wycinka drzew i krzewów na prywatnej posesji możliwa bez zezwolenia już wkrótce…

SZCZEGÓŁY
DATA
21 grudnia 2016

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przyjęta przez Sejm. Od 1 stycznia 2017 r. wycinka drzew na prywatnej posesji będzie możliwa bez zezwolenia.

Dotychczas właściciel działki, który chce usunąć drzewo ze swojej posesji, musi uzyskać zgodę urzędu gminy lub miasta. Jeżeli drzewo zostało wycięte bez takiego zezwolenia, gospodarz musi liczyć się z nieproporcjonalnie wysoką karą, często wynoszącą dziesiątki, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

Zaproponowane w nowelizacji ustawy zmiany zakładają, że osoby fizyczne nie będą musiały występować o zgodę na wycięcie drzewa na prywatnej działce, a co za tym idzie, nie będzie również potężnych kar za jej brak. Te zmiany to danie wolności wyboru ludziom – podkreśla prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Dzięki tej regulacji nastąpi także ograniczenie zupełnie niepotrzebnej biurokracji – do tej pory większość, bo ponad 95 proc. decyzji było pozytywnych.

ZOBACZ CAŁY DOKUMENT

 

1. Po co ta ustawa?

Obecnie właściciele działek planując wycinkę drzew muszą uzyskać zezwolenie urzędu gminy lub miasta. Ale są wyjątki uzależnione od obwodu drzewa mierzonego na wysokości 5 cm. Zezwolenie nie jest potrzebne, jeżeli obwód nie przekroczy 25 cm., a w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu, robinii akacjowej, platanu – 35 cm. Jeżeli drzewo zostało wycięte bez zgody, to gospodarz musi liczyć się z potężną karą, często liczoną w dziesiątkach tysięcy złotych. Minister środowiska w rozporządzeniu ustala stawki opłat za wycinkę dla przedsiębiorców. Te najwyższe przekraczają nawet 100 tys. zł.

Nowe przepisy „będą miały na celu istotne zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

 

2. Co z zezwoleniami?

Nowela ustawy przewiduje, że bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, jeśli ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ale właściciel działki nie będzie miał całkowitej dowolności w wycince. Zgodnie z nowelą, rady gmin będą mogły podejmować uchwały, w których określą, w jakich wypadkach nie obowiązują zezwolenia na wycinkę na ich terenie. Mogą wskazać, jakich drzew nie można wycinać, na które gatunki obowiązują zezwolenia itp. Wśród kryteriów wymienionych w ustawie są m.in.: gatunek, wiek, wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, wpis do rejestru zabytków.

Jednak o taką zgodę wciąż będą musieli ubiegać się przedsiębiorcy.

 

3. Bez dowolności

W przypadku, jeśli gmina nie określi swoich zasad, wycinka drzew i tak nie będzie całkowicie dozwolona. Zgodnie z nowelizacją, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie powinien przekraczać 100 cm w przypadku gatunków szybkorosnących (topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego), a dla pozostałych drzew – 50 cm.

 

4. Jakie opłaty?

Gminy uzyskają możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Stawki opłat za wycinkę dla przedsiębiorców mają być zależne od rodzaju lub gatunku drzew czy krzewów, obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewów rosnących w skupisku. Zgodnie z nowelą za usuwanie drzew nie będą mogły przekroczyć 500 zł a za usuwanie krzewów – 200 zł.

 

Źródło: swiatOZE.pl