Aktualności

Informacje o szkoleniach
/
15 kwietnia 2016

Warsztaty szkoleniowe „Certyfikacja biomasy stałej w systemie ENplus – teoria i praktyka”

SZCZEGÓŁY
DATA
15 kwietnia 2016

Szkolenie EN+ obrazek wyróż.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY SZKOLENIOWE pt. „Certyfikacja biomasy stałej w systemie ENplus – teoria i praktyka”

Control Union Poland zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do udziału w warsztatach szkoleniowych!

 

RAMY CZASOWE I MIEJSCE WARSZTATÓW

Data: 13 maja 2016 r.

Ramy czasowe: godz. 10:00 – 17:00

Miejsce: Mikorzyn (okolice Konina)

 

ADRESACI WARSZTATÓW
Adresatami warsztatów są przedsiębiorcy – uczestnicy wszystkich etapów produkcji i przetwarzania biomasy stałej na cele energetyczne oraz firmy handlowe, a więc producenci, firmy magazynujące, workujące lub handlujące pelletem.

 

TEMATYKA WARSZTATÓW
Szkolenie będzie obejmowało informacje dotyczące poszczególnych kroków certyfikacji oraz przygotowania się i gotowości firm do certyfikacji, rodzaje wydawanych certyfikatów w zależności od rodzaju i jakości posiadanego surowca oraz sposoby weryfikacji certyfikowanych produktów wg kryterium zgodności z uznanymi systemami certyfikacji. Część szkolenia będzie przeznaczona prezentacji podstawowych urządzeń laboratoryjnych, metod pomiaru i oceny wyników w praktyce oraz obsługę urządzeń w zakresie badań niezbędnych dla certyfikowanego pelletu.

Harmonogram warsztatów
10:00 – 10:05 Powitanie uczestników.
10:05 – 10:20 Certyfikacja biomasy stałej – informacje wstępne.
10:20 – 11:00 Wymogi systemu ENplus dla klas A1,A2
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Certyfikat DINplus, podobieństwa, różnice, co wybierać?
12:00 – 13.30 Lunch
13:30 – 14:00 Systemy weryfikacji pochodzenia biomasy leśnej (System FSC®, PEFCTM, SBP) oraz obowiązkowa weryfikacja legalności importowanego materiału – wymogi EUTR
14:00 – 14:20 Wytyczne dotyczące biomasy na cele energetyczne – formalne aspekty systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz audytów pochodzenia biomasy w świetle najnowszych przepisów prawnych
14:20 – 15:30 Ćwiczenia laboratoryjne – pokaz podstawowych urządzeń, metod pomiaru i ocena wyników w praktyce produkcji, konfekcjonowania pelletu
17:00 Dyskusja i zakończenie warsztatów.

 

TRENERZY
Doświadczeni audytorzy systemów ENplus, DINplus, FSC®, PEFCTM Control Union Poland Sp. z o.o. oraz p. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz i p. Adam Sarnaszek – przedstawiciele firmy eksperckiej specjalizującej się w usługach z zakresu doradztwa i weryfikacji w omawianej tematyce.

 

KOSZT I WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 750 zł netto.
W przypadku, gdy w warsztatach weźmie udział kilku przedstawicieli tej samej firmy każdy z nich otrzyma 10% rabatu.
Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz obiad. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

ZGŁOSZENIA
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2016.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: kmakas@controlunion.com.
Ilość miejsc jest ograniczona!

 

DODATKOWE INFORMACJE
Wszystkich informacji o warsztatach udziela Pani Katarzyna Makaś (mail: kmakas@controlunion.com, tel.: 668 599 490). Prosimy o kontakt z p. Katarzyną w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Formularz do pobrania na stronie: Pobierz formularz

 

* W przypadku niewystarczającej liczby chętnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów i zwrotu całości kosztów zarejestrowanym uczestnikom.