Aktualności

News
/
11 marca 2015

Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. podpisana przez Prezydenta

SZCZEGÓŁY
DATA
11 marca 2015

Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 11 marca 2015 podpisał Ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) z dnia 20 lutego 2015r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Pełna treść projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji uchwalonej przez sejm 20 lutego 2015 r.