Aktualności

ME
News
/
28 listopada 2018

URE podał wyniki kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej

SZCZEGÓŁY
DATA
28 listopada 2018

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki kolejnych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej.

Dnia 15 listopada odbyła się aukcja AZ/9/2018, skierowana do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Aukcję wygrało 554 ofert złożonych przez 251 wytwórców. Lista wyników dostępna jest na stronie URE tutaj

 

Dnia 19 listopada odbyła się aukcja AZ/12/2018, W której mogli wziąć udział wytwórcy energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących hydroenergię, biopłyny, geotermię albo wiatr na morzu, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Aukcję  wygrało 5 ofert złożonych przez 5 wytwórców, wśród których znaleźli się:

1. Ineco Sp. z o.o. Elektrownia Wodna w Zwanowicach Sp. k.
2. Ineco Sp. z o.o. EW Wróblin Sp. k.
3. Ineco Sp. z o.o. Sp. k.
4. MEW Ostrów Sp. z o.o.
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ostatnia aukcja AZ/13/2018 odbyła się 20 listopada, była skierowana do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej. Tę aukcję wygrały trzy oferty złożone przez trzech wytwórców, wśród których znaleźli się

1. ABM Biogaz Dwa Sp. z o.o.
2. Eko-Farmenergia 6 Sp. z o.o. Sp. k.
3. OZE Prężynka Sp. z o.o.

 

(Źródło: www.gov.pl, portal www.gramwzielone.pl)