Aktualności

p2
News
/
18 września 2018

URE ogłosił tegoroczne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
18 września 2018

Aukcje dla odnawialnych źródeł energii odbędą się już jesienią!

URE ogłosił aukcje dla odnawialnych źródeł energii dla istniejących instalacji. Aukcje odbędą się zgodnie z obowiązującymi zasadami i zgodnie z aktualnym  Regulaminem w dniach:

17.10.2018 r. w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/1/2018

18.10.2018 r. w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/2/2018

19.10.2018 r. w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/3/2018

24.10.2018 r. w godz. 8.00-18.00. aukcja oznaczona jako AZ/4/2018

25.10.2018 r. w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako Az/5/2018

Do aukcji mogą przystąpić wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii dla poniższych instalacji:

 1. Instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 1. Instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
 2. Instalacji istniejącej o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW
 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 1. Instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
 2. Instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.

Uczestnicy aukcji są zobligowani do zapoznania się z aktualnym regulaminem aukcji, który przedstawia zasady organizacji aukcji i składania ofert wraz ze szczegółowymi warunkami, które musi spełnić uczestnik aukcji. Oferty należy składać ze szczególną starannością,  należy zapoznać się z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276). O wynikach aukcji uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

(źródło: www.ure.gov.pl, portal www.gramwzielone.pl)