Aktualności

p2
News
/
4 października 2018

URE ogłosił aukcje na listopad 2018 r.

SZCZEGÓŁY
DATA
4 października 2018

URE ogłosił aukcje na listopad br., które są  przeznaczone dla nowych instalacji wykorzystujących energie słoneczną.  W celu przystąpienia do aukcji należy zarejestrować instalację za pośrednictwem Platformy Aukcyjnej. Do jednej aukcji można wysłać kilka ofert pod warunkiem, że dotyczą one różnych instalacji i należą do tego samego wytwórcy.

Aukcje odbędą się zgodnie z obowiązującymi zasadami i Regulaminem w dniach:

05.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/6/2018

06.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/7/2018

07.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/8/2018

12.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/9/2018

13.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/10/2018

14.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/11/2018

19.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/12/2018

20.11.2018 r., w godz. 8.00-18.00, aukcja oznaczona jako AZ/13/2018

 

Do aukcji mogą przystąpić wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy dla:

 1. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 1. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 1. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 2. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 3. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;
 4. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,
 5. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;
 6. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie URE tutaj

(Źródło: www.ure.gov.pl, portal www.gramwzielone.pl)