Aktualności

KSUB - logo główne
News
/
7 marca 2017

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. – kolejna jednostka certyfikująca, która uzyskała autoryzację do certyfikacji biomasy na cele energetyczne

SZCZEGÓŁY
DATA
7 marca 2017

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. otrzymała autoryzację do certyfikacji biomasy na cele energetyczne.

tuv SUD

W dniu  7 marca 2017 r. jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (http://www.tuv-sud.pl/pl-pl) uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 4-2017/SWP-SNS/KSUB do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.

Certyfikacja biomasy stałej na cele energetyczne jest jednym z modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy przeznaczanej do produkcji energii elektrycznej z OZE. Wymóg uwierzytelniania pochodzenia spalanej biomasy stosowany jest przez energetykę zawodową w ramach korzystania z systemu wsparcia dla wytwarzania zielonej energii.

Certyfikacja biomasy na cele energetyczne funkcjonuje od 2014 r. i obecnie kilkadziesiąt podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, zarówno przedstawicieli producentów biomasy, operatorów logistycznych jak i wytwórców energii z OZE, uzyskało certyfikat systemu należytej staranności tzw. SNS wydany przez autoryzowane jednostki certyfikujące.

Informacje o autoryzowanych jednostkach certyfikujących oraz podmiotów które uzyskały certyfikat SNS znajdują się na stronie Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl

4

Serdecznie gratulujemy!