Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
8 czerwca 2017

Nowelizacja Ustawy o OZE – Co ciekawego na Posiedzeniu Zespołu Górnictwa i Energii?

SZCZEGÓŁY
DATA
8 czerwca 2017

W dniu dzisiejszym 8.06.2017 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, Ministerstwo Energii prezentuje w Sejmie założenia kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

      

Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii rozpoczął omawianie założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE. Przewidziana jest również dyskusja z udziałem uczestników posiedzenia, m.in. przedstawicieli branży, stowarzyszeń i stron zainteresowanych. Krajowy Spis Uwierzytelniania Biomasy oraz system certyfikacji biomasy stałej – www.KSUB.pl reprezentują Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz oraz Pan Adam Sarnaszek.

 

Zmiany w ustawie o OZE dotyczyć będą między innymi:

  • definicji mikroinstalacji i małej instalacji OZE, gdzie mała instalacja OZE to jednostka będąca źródłem mocy 50-500 kWe, a mikroinstalacja to jednostka o mocy poniżej 50 kW,

  • systemu wsparcia,

  • zmian w systemie opodatkowania farm wiatrowych,

  • wprowadzenie systemu taryf gwarantowanych (Feed In Tarif) i taryf premium (Feed In Premium), które miałyby funkcjonować obok akcyjnego systemu wsparcia,

  • system taryf gwarantowanych miałby obejmować: małe instalacje OZE wykorzystujące biogaz rolniczy oraz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, hydroenergię,

  • system taryf premium będzie dedykowany instalacjom OZE wykorzystującym biogaz rolniczy ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, a także hydroenergię o mocy od 500 kW do 1 MW,

  • cena dla taryf gwarantowanych ma stanowić 80 proc. ceny referencyjnej dla danej technologii w aukcjach, a w taryfach premium ma pokryć koszty operacyjne w przypadku, gdy przekroczą one średnią cenę z rynku.

  • dodatkowo Ministerstwo Energii zapowiedziało zmiany w koszykach aukcyjnych,

  • nowelizacja ustawy OZE ma zawierać również zapisy dotyczące zmian ustaw o Inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym kwestii podatkowych – ma to dotyczyć podatków od farm wiatrowych, gdzie podatek miałby być naliczany tylko od części budowlanej, a także w zakresie możliwości ich modernizacji i zwiększania mocy istniejących instalacji,

  • nie przewiduje się zmian w zakresie ograniczeń w lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych (tzw. wymóg odległościowy).

 

PREZENTACJA NT. ZMIAN W USTAWIE O OZE – POBIERZ TUTAJ

 

Źródło: gramwzielone.pl oraz  ME.go.vpl