Aktualności

News
/
4 marca 2016

System wsparcia doradczego dotyczący efektywności energetycznej oraz OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
4 marca 2016

3 marca 2016 roku Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisali umowę na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 
W ramach tego projektu powstanie ogólnopolska sieć 76 doradców działających w każdym województwie. Nieodpłatnie będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej dla działań dotyczących efektywności energetycznej.

 
Doradztwo będzie obejmować:
• szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
• wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
• doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
• wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
• budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

 
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Jego budżet wyniesie blisko 129 mln złotych. Szczegóły można znaleźć na stronie poiis.nfosigw.gov.pl.

 
 
Źródło: energetyka.wnp.pl, dostęp 4.03.2016.