Aktualności

Strona 1
Informacje o szkoleniach
, News
/
7 listopada 2017

Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP dla KSUB

SZCZEGÓŁY
DATA
7 listopada 2017

 
 
 
 
 
 

 

Informujemy, że Spółka BIOCONTROL jako właściciel i administrator
Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB

 

uzyskała

 
 
 

 
 

Świadectwo Ochronne od Urzędu Patentowego RP.

 
 

Oznacza to, że znak KSUB jest prawnie chronionym zarejestrowanym znakiem towarowym, a jego właściciel firma BIOCONTROL ma pierwszeństwo w jego stosowaniu i publikacji.

 
 

W przypadku naruszenia praw autorskich BIOCONTROL, będzie ona mogła dochodzić roszczeń na postawie przepisów pr. aut., ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksu cywilnego, zwłaszcza zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

 
 

 
 
 

ŚWIADECTWO OCHRONNE POBIERZ: TUTAJ