Aktualności

URE
News
/
3 września 2018

Stanowisko URE w sprawie definicji drewna energetycznego – Informacja nr 61/2018

SZCZEGÓŁY
DATA
3 września 2018

URE opublikowało Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2018) z dn. 27.07.218 w sprawie zmiany definicji drewna energetycznego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W związku z brakiem rozporządzenia Miniserstwa Środowiska uszczegóławiającego definicję drewna energetycznego (delegacja Ustawy o OZE – At. 119a) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rekomendujemy by gromadząc dokumenty potwierdzające pochodzenie biomasy na cele OZE, a dotyczące drewna energetycznego, wytwórcy kierowali się przede wszystkim koniecznością uzyskania potwierdzenia, iż wykorzystany materiał drzewny spełnia wymagania ustawowe definicji drewna energetycznego, tj. że ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie.

Powyższym stanowiskiem Prezesa URE kolejny raz odniósł się do brakujących przepisów w obszarze biomasy na cele OZE.

Treść Informacji nr 61/2018 dostępna jest na stronie: http://ure.gov.pl/pl/stanowiska/7640,Informacja-nr-612018.html

Źródło: www.ure.gov.pl