Aktualności

ME
News
/
7 grudnia 2016

Rozporządzenie dotyczące obliczania pomocy publicznej weszło w życie

SZCZEGÓŁY
DATA
7 grudnia 2016

Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. ws. szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnego źródła energii w instalacjach odnawialnego źródła energi
i
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1962)

me

W dniu 5.12.2016 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie dotyczące sposobu wyliczenia wartości pomocy publicznej w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Na niewiele ponad 3 tygodnie przed pierwszymi, zaplanowanymi na 30 grudnia br. aukcjami, rozporządzenie wchodzi w życie po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie, co  jest niezwykle istotne dla podmiotów zamierzających przystąpić do aukcji.

W rozporządzeniu wskazuje się wzory, które umożliwiają obliczenie dopuszczalnej pomocy publicznej, dzięki czemu inwestorzy, którzy otrzymali już pomoc publiczną na etapie inwestycyjnym, będą mogli obliczyć wysokość maksymalnej pomocy możliwej do uzyskania na etapie operacyjnym, na podstawie wygranej aukcji.

Ponadto w rozporządzeniu znajdziemy wzór oświadczenia, w którym inwestor przystępujący do aukcji ma wskazać, czy skumulowana wartość pomocy otrzymanej do dnia zakończenia okresu wsparcia nie przekracza maksymalnej, możliwej do otrzymania pomocy publicznej, zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy o OZE.

O ile obliczenie dozwolonej pomocy publicznej nie stanowi problemu dla inwestorów planujących zgłoszenie do aukcji projektów, w przypadku których nie przyznano wcześniej takiej pomocy, o tyle inwestorzy zgłaszający nowe projekty – lub projekty już istniejących instalacji w ramach aukcji migracyjnych – które otrzymały wcześniej dotacje np. z programów unijnych czy z NFOŚiGW lub wsparcie operacyjne w systemie zielonych certyfikatów, muszą sami wyliczyć, jaka możliwa pomoc jeszcze im przysługuje i uwzględnić to w proponowanej w aukcji cenie za energię.

Złe oszacowanie dozwolonej pomocy publicznej mogłoby skutkować ryzykiem zwrotu pomocy przyznanej na podstawie wygranej aukcji.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii jest dostępne pod tym linkiem.

 

Źródło: gramwzielone.pl