Aktualności

ose1.06
News
/
1 czerwca 2017

Rozmowy w Sali pod Kopułą, czyli Okrągły Stół Energetyczny trwa!

SZCZEGÓŁY
DATA
1 czerwca 2017

TO JUŻ DZIŚ – II Okrągły Stół Energetyczny

Data: Warszawa, 1-2 czerwca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju (Sala pod Kopuła, Wejście od ul.Wspólnej), Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa

W dniu 1 czerwca 2017 r. rozpoczęła się dwudniowa konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Energii i Zespół Doradców Gospodarczych TOR, poświęcona dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi sytuacji i perspektyw rozwoju polskiej energetyki.

Z relacji słuchaczy przedstawicieli Administratora Systemu Certyfikacji KSUB.PL, wśród uczestników znajdują się m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski,wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek, wiceministrowie energii Andrzej Piotrowski, Grzegorz Tobiszowski i Michał Kurtyka, a także prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando.

PROGRAM KONFERENCJI – POBIERZ TUTAJ

Obrady Okrągłego Stołu, podobnie jak przed rokiem, otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski. Następnie w debatach wezmą udział m.in. wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek, wiceministrowie energii Andrzej Piotrowski, Grzegorz Tobiszowski i Michał Kurtyka, a także prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Na konferencji pojawiło się ponad 100 osób – przedstawicieli administracji państwowej, koncernów energetycznych, naukowców i branżowych ekspertów!