Aktualności

p2
News
/
15 października 2018

Przedłużenie certyfikatu SNS dla MULTON Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY
DATA
15 października 2018

Mamy przyjemność poinformować, że firma MULTON Sp. z o.o.  z siedzibą w miejscowości Koniecpol po raz kolejny pozytywnie przeszła audyt kontroli dostaw biomasy (SNS) i tym samym przedłużyła ważność certyfikatu zgodności Systemu Należytej Staranności. Obecny numer certyfikatu to TSP-SNS-001.05.  Certyfikat został wydany przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Polska Sp. z o.o. i jest ważny od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.


Certyfikat systemu SNS potwierdza spełnienie wymagań dla zrównoważonej biomasy stałej w postaci drewna energetycznego oraz biomasy lokalnej oraz obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia bilansu masy.
Aktualność certyfikatów SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: ksub.pl