Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
18 października 2016

Projekt rozporządzenia ME ws. obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii z OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
18 października 2016

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia, w którym wskazuje zasady obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej dla inwestycji w odnawialne źródła energii.

ME

Resort energii informuje, że zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej ws. pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (2014/C 200/01) oraz rozporządzeniem KE nr 651/2014 niektóre rodzaje pomocy publicznej przyznanej na inwestycje OZE można uznać za zgodne z prawem UE, a rolą państw członkowskich jest ustalenie zasad pomocy publicznej i przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nadwsparcia.

W projekcie rozporządzenia wskazano wzory, które umożliwiają obliczenie dopuszczalnej pomocy publicznej, dzięki czemu inwestorzy, którzy otrzymali już pomoc publiczną na etapie inwestycyjnym, będą mogli obliczyć wysokość maksymalnej pomocy możliwej do uzyskania na etapie operacyjnym – np. na podstawie wygranej aukcji.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Energii ws. obliczania pomocy publicznej dla OZE jest dostępny TUTAJ

Źródło: www.gramwzielone.pl