Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
29 stycznia 2017

Projekt rozporządzenia ME w spr. cen referencyjnych dla instalacji OZE na 2017 r.

SZCZEGÓŁY
DATA
29 stycznia 2017

W dniu 25.01.2017 r. na stronach RCL
Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia dot. cen referencyjnych dla instalacji OZE na 2017 rok.

Zmiany w stosunku do 2016 roku dotyczą m.in. hybryd, współspalania i fotowoltaiki. Uwagi do dokumentu przesyłać należy do 1 lutego br.

Rozporządzenie określa cenę referencyjną, czyli maksymalną cenę za 1 MWh, za jaką w 2017 roku może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z instalacji OZE. Ceny te obowiązywać mają dla energii sprzedanej w aukcji zapowiadanej na koniec roku. ME i URE sygnalizowały też, że w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzona zostanie „dogrywka” aukcji z 2016 roku – wg obowiązujących wówczas przepisów. Wciąż nie znana jest konkretna data tej aukcji.

Ministerstwo energii w projekcie rozporządzenia dot. cen referencyjnych określa tym samym graniczne ceny energii w aukcji. Przedsiębiorcy podający ceny wyższe automatycznie zostaną z niej wykluczeni.

Jak podaje reo.pl w porównaniu do cen referencyjnych ustalonych w rozporządzeniu na 2016 roku zmianie uległy ceny referencyjne m.in. dla:
– instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej – z 305 do 405 zł/MWh;
– instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej – z 335 do 365 zł/MWh;
– instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczyspalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego – z 310 do 325 zł/MWh;
– instalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MW w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji – z 435 do 450 zł/MWh;
– instalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji – z 420 do 435 zł/MWh;
– instalacji wykorzystujących energię wiatru na lądzie, o mocy do 1 MW – z 300 do 375 zł/MWh;
– instalacji wykorzystujących energię wiatru na lądzie, o mocy powyżej 1 MW – z 385 na 350 zł/MWh;
– instalacji wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, o mocy do 1 MW – z 465 na 450 zł/MWh;
– instalacji wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, o mocy powyżej 1 MW – z 445 na 425 zł/MWh;
instalacji hybrydowych o łącznej mocy do 1 MW – z 300 do 470 zł/MWh;
instalacji hybrydowych o łącznej mocy powyżej 1 MW – z 430 do 405 zł/MWh;

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych OZE

Źródło: Ministerstwo Energii, gramwzielone.pl