Aktualności

30 listopada 2017

POLSKA RADA PELLETU

SZCZEGÓŁY
DATA
30 listopada 2017

Polska Rada Peletu (Polish Pellet Council) to stowarzyszenie polskiej branży peletu, które zostało założone 2 czerwca 2017 r. Członkami Polskiej Rady Peletu są firmy, które zajmują się produkcją, handlem i dystrybucją peletu drzewnego, producenci urządzeń grzewczych na pelet, producenci pieców kominkowych, instalatorzy, producenci technologii do granulowania, ale także inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje aktywnie działające w branży peletu i zaangażowane w rozwój tego sektora przemysłu.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • reprezentacja interesów branży peletu przed organami publicznymi szczebla rządowego, samorządowego oraz unijnego, w tym instytucjami kontroli i nadzoru rynku, przed podmiotami
  • niepublicznymi oraz przedstawicielami innych sektorów gospodarczych,
  • promocja peletu jako paliwa ekologicznego,
  • wspieranie podmiotów działających na rynku peletu,
  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, promocyjnej i edukacyjnej.