Aktualności

Błasiak, Sarnaszek
News
/
19 stycznia 2017

O praktycznych aspektach def. drewna energetycznego i organizacji Leśnych Składów Wielofunkcyjnych

SZCZEGÓŁY
DATA
19 stycznia 2017

Uczestnicy-2

Źródło: BIOCONTROL

 

Zaświadczenia - 1

Źródło: BIOCONTROL

Kolejna wersja projektu rozporządzenia wykonawczego MŚ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych DREWNA ENERGETYCZNEGO do art. 119a ustawy o OZE z dn. 20.02.2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r., poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późniejszymi zmianami) oraz założenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie sprzedaży drewna energetycznego i koncepcji funkcjonowanie Leśnych Składów Wielofunkcyjnych – były głównymi tematami ciekawej debaty branżowej z zaangażowaniem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz przedsiębiorstw z sektora, a przede wszystkim przedstawicieli jednostek wytwórczych OZE, dostawców biomasy, instytucji, urzędów oraz jednostek certyfikujących.

 

Łukasz Wróbel-2 Łukasz Wróbel-3

Prelekcja Łukasza Wróbla, MŚ

 

Błasiak-2 Błasiak, Sarnaszek

Prelekcja Mariusza Błasiaka, LP

Podczas panelu dyskusyjnego Mariusz Błasiak, Robert Wielgosz i Joanna Sienkiewicz z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Łukasz Wróbel z Ministerstwa Środowiska odpowiadali szczegółowo na pytania uczestników. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska przedstawił szczegółowo kolejną wersję projektu rozporządzenia do art. 119a, w której to jako drewno energetyczne znalazła się grupa produktów jakimi są „pozostałości poprodukcyjne będące efektem przerobu drewna – powstające w zakładach przerobu drewna trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy, lub pochodzące z przetworzenia tych postaci, w tym do postaci brykietów i peletów – bez względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne”. Obecnie rozporządzenie jest poddawane opinii międzyresortowej, a następnie będzie wymagało notyfikacji KE, zatem zgodnie z zapowiedzą urzędnika nie należy się spodziewać jego wejścia w życie nie wcześniej niż za kilka miesięcy.

 

Panel Dyskusyjny

Od lewej: Adam Sarnaszek – KSUB, Mariusz Błasiak, Joanna Sienkiewicz, Robert Wielgosz – LP oraz Łukasz Wróbel – MŚ

 

Panel dyskusyjny-2

Od lewej: Mariusz Błasiak, Joanna Sienkiewicz, Robert Wielgosz – LP oraz Łukasz Wróbel – MŚ

Seminarium informacyjne zorganizowane zostało w dniu 17 stycznia 2017 r. w Warszawie przez firmę BIOCONTROL – Administratora KRAJOWEGO SPISU UWIERZYTELNIONEJ BIOMASYwww.ksub.pl – obecnie lidera na rynku uwierzytelnień biomasy stałej na cele energetyczne.

KSUB - logo główne

 

Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli LP w Polsce tworzonych będzie 27 lokalizacji dla tzw. Leśnych Składów Wielofunkcyjnych. Organizacja składów obejmować będzie m.in.: system logistyczny, przechowywanie i przygotowanie drewna (w tym urządzenia stacjonarne i ruchome do zrębkowania) oraz laboratoria do badań właściwości drewna i biomasy na cele energetyczne. Według planów do końca 2017 roku przygotowane zostaną 3 pilotażowe Leśne Składy Wielofunkcyjne. Uczestnicy debaty długo dyskutowali również o kwestiach cen, warunkach sprzedaży i jej rozliczania wskazując równocześnie na problem monopolu LP w handlu drewnem. Mariusz Błasiak z LP podkreślał, że: – „Nie będzie żadnych ustalanych odgórnie cen. Każdorazowo Lasy Państwowe (na poziomie regionalnym i centralnym) zapraszać będą do negocjacji warunków sprzedaży. Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, przy transakcji sprzedaży do faktury i dokumentów rozliczeniowych dołączona będzie tzw. Karta Paliwa Odnawialnego”.

 

Cezary świstak-2

Cezary Świstak, RDLP Białystok

 

Jan Koziara

Jan Koziara, Biomasa Grupa Tauron

 

KREX

Paweł Zając i Marek Świstak, KREX

 

Wiktor Nowak, Kulikowski

Marek Kaźmierczak – VEOLIA Polska, Wiktor Nowak – PGNiG Termika, Kamil Górniak – ARBOR, Zbigniew Kulikowski – ENEA

 

Aleksander Mateja CEZ

Aleksander Mateja, CEZ Polska

Niniejsza debata kontynuowana będzie już 9 marca 2017 roku w Krakowie – podczas VI Forum of Biomass & Waste. WIĘCEJ…

 

cbe

W imieniu organizatora – firmy CBE POLSKA serdecznie zapraszamy do KRAKOWA!