Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
25 października 2016

Nowe Zarządzenie dot. zasad sprzedaży drewna na 2017 r. podpisane przez Dyrektora Generalnego LP

SZCZEGÓŁY
DATA
25 października 2016

komisja_lesno-drzewna

Niniejszym informujemy, że dnia 24 października 2016 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał Zarządzenie nr 46 w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które będą obowiązywać w 2017 r.

Przedstawiciele Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl – jako członkowie Komisji Leśno-Drzewnej powołanej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych brali czynny udział w pracach nad nowymi zasadami sprzedaży drewna w LP, w tym drewna energetycznego.

W zarządzeniu opisane są zasady dotyczące powołania przez PGL Lasy Państwowe sieci tzw. Składnic Drewna Energetycznego.

Do zadań Składnic Drewna Energetycznego będzie należała m.in. realizacja usług zagospodarowania drewna energetycznego i produkcji biomasy na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. producentów energii i ciepła z biomasy leśnej.

Już niebawem Zarządzanie nr 46 pojawi się PIB na stronie LP: LASY PAŃSTWOWE