Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
22 września 2016

Nowa informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nt. mocy zainstalowanej

SZCZEGÓŁY
DATA
22 września 2016

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia pojęcie mocy zainstalowanej elektrycznej – Informacja nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” z dnia 22.09.2016 r. 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi związanymi ze stosowaniem pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”, występującego zarówno w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, jak i przepisach ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w Informacji Prezesa URE nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej zostały zawarte szczegółowe wyjaśnienia dotyczące pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej wraz z przykładami przybliżającymi istotę zagadnienia problemowego.

POBIERZ: Informacja nr 44/2016

WIECEJ NA STRONIE: www.ure.gov.pl

źródło: www.ure.gov.pl