Aktualności

News
/
17 grudnia 2015

Najnowszy projekt rozporządzenia MG w sprawie w sprawie sposobu weryfikacji biomasy … oraz sposobu dokumentowania (02.12.2015 r.)

SZCZEGÓŁY
DATA
17 grudnia 2015

Informujemy, że w dniu 17.12.2015 r. pojawiła się oczekiwana przez branżę najnowsza wersja projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia w nawiązaniu do art. 119 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).

Treść projektu do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275404/katalog/12302302#12302302