Aktualności

KSUB - logo główne
News
/
4 marca 2019

Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
4 marca 2019

Dnia 28.02.2019 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE.  Zaproponowane zmiany maja na celu osiągniecie celu 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, tak aby  zwolnić państwo od wysokich kosztów w przypadku nie wypełnienia tego zobowiązania. Przedstawione propozycje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim zapewnienia stabilnego dostępu do energii do odbiorców końcowych i zabezpieczenie przed wzrostem cen. Ministerstwo głównie proponuje zmiany dotyczące inwestorów związanych z projektami wiatrowymi i fotowoltaicznymi, wiele zmian dotyczy również producentów rozliczających się w systemie zielonych certyfikatów.

Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

  1. Ministerstwo Energii przedstawia propozycje wolumenów i  wartości energii, które mają zostać sprzedane w tegorocznych aukcjach.
  2. Celem tegorocznych aukcji jest powstanie nowych mocy wytwórczych w OZE o łącznej mocy 3,414 GW, z naciskiem na udział w projekcie lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Zgodnie z przewidywaniami roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie 9,176 TWh.
  3. Ministerstwo Energii przewiduje wsparcie w aukcji dla elektrowni wodnych o mocy 14 MW, biogazowni o mocy 30 MW, mniejszych wiatraków o jednostkowej mocy do 1 MW oraz elektrowni biomasowych o łącznej mocy 110 MW.
  4. Zaproponowane zmiany dotyczą również zasad zgłaszania ofert oraz realizacji inwestycji, które uzyskały wsparcie (gł. chodzi o rozliczenia sprzedawanej energii).
  5. Inwestorzy, którzy wygrali aukcje będą mieli możliwość jednorazowej aktualizacji ceny w zakresie alokacji energii oraz będą mogli zmienić przyjętą zainstalowana moc.
  6. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo będą obejmowały umowy przyłączeniowe, a konkretnie umożliwienie ich przedłużenia dla istniejących projektów do 31 stycznia 2020 r. Celem tej zmiany jest umożliwienie realizacji inwestycji, które mogą wziąć udział w aukcjach dzięki zapewnieniu przyłączenia tych instalacji do sieci.
  7. Dla producentów odnawialnej energii, którzy rozpoczęli generację od połowy 2016 roku i nadal rozliczają się w systemie tzw. zielonych certyfikatów określono mechanizm interwencji legislacyjnej, której celem jest powiązanie cen energii elektrycznej oraz opłaty zastępczej.
  8. Nowelizacja ustawy określa przepisy pozwalające usprawnić obrót gwarancjami pochodzenia zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym.
  9. Projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada konieczność dostarczenia schematu elektrycznego instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW do Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku instalacji o mocy nie większej niż 50 kW (mikroinstalacji) nie ma potrzeby konsultacji projektu budowlanego natomiast jest obowiązek uzgodnienia tych instalacji z wymogami p. poż. oraz obowiązek informacji organów Państwowej Straży Pożarnej.
  10. Termin wejścia w życie zaproponowanych dnia 28.02.2019 r. zmian to 1 kwietnia 2019 roku. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące zielonych certyfikatów, które są uzależnione od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Energii do 7 marca 2019 roku przyjmuje ewentualne uwagi do przedstawionej nowelizacji ustawy o OZE. Uwagi można zgłaszać drogą mailową, na adres sekratariat@me.gov.pl

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie Ministerstwa Energii tutaj

(Źródło: Portal www.gramwzielone.pl, Portal www.gov.pl)