Aktualności

Silhouette hand holding electricity paper cut at blur biogas plant background
Informacje o szkoleniach
/
24 lipca 2018

Metody analizy potencjału energetycznego na obszarach działania Klastra Energii.

SZCZEGÓŁY
DATA
24 lipca 2018

Szanowni Państwo w imieniu Polskiej Rady Pelletu zapraszamy na seminarium pt. Metody analizy potencjału energetycznego na obszarach działania Klastra Energii, które odbędzie się 18 września 2018 r. Warszawie w Centrum Szkoleniowym na ul. Kasprzaka 25.

Jednym z nadrzędnych celów Klastrów Energii jest wykorzystanie źródeł odnawialnych w gospodarce energetycznej obszaru ich działania ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów (źródeł) energii. Dokumentem strategicznym, który powinien zawierać analizę lokalnego potencjału energetycznego gminy i jego przygotowanie należy do zadań własnych gminy (obliguje do tego Ustawa Prawo energetyczne), jest „Projekt planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe”. W praktyce szacunki lokalnego potencjału opierają się na danych statystycznych BDL GUS,  oraz literaturowych wskaźnikach i wzorach. Tematyka seminarium obejmie szczegółowe zagadnienia dotyczące sposobu obliczania lokalnych zasobów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Inwestycje w nowe źródła wykorzystujące biomasę wymagają dokładnego rozpoznania zasobów oraz możliwości ich pozyskania. Eksperci zaprezentują narzędzia i metodykę bilansowania paliw i energii na przykładzie wybranego certyfikowanego klastra energii, omówią problematykę jakości paliw stałych stosowanych w urządzeniach o mocy do 500 kW w kontekście zmian legislacyjnych z marca 2018 r. (dot. norm jakości węgla) i programu „Czyste Powietrze”.

Dowiedz się więcej