Aktualności

obrazek
News
/
14 lipca 2017

Kolejny NOWY projekt nowelizacji ustawy o OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
14 lipca 2017

Zgodnie z informacją, która pojawia się na portalu www.gramwzielone.pl w dniu 13.02.2017 r. do Sejmu trafił kolejny NOWY poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE – tym razem przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Celem nowelizacji jest „powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 56 u.o.z.e. z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia”.

Aktualnie jednostkowa opłata zastępcza została zamrożona na poziomie 300,03 zł/MWh. Posłowie wskazują na znaczącą różnicę w porównaniu z cenami tzw. zielonych certyfikatów. Średnioważona cena roczna obowiązująca w br. to 73,67 zł/MWh. Ostatni indeks dla transakcji sesyjnych wyniósł 25,81 zł/MWh.
Posłowie proponują, żeby jednostkowa opłata zastępcza, liczona odrębnie dla tzw. zielonych i błękitnych certyfikatów , wynosiła w danym roku kalendarzowym 125 proc. rocznej ceny średnioważonej tych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, publikowanej zgodnie z art. 47 ustawy o OZE, ale nie więcej niż 300,03 zł za 1 MWh.

Autorzy projektu wskazują, że rozwiązanie nie doprowadzi do wzrostu cen energii ustalonych w taryfach zatwierdzanych przez URE oraz nie zaburzy funkcjonowania systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia.