Aktualności

15 stycznia 2016

Q&R Polska Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY
DATA
15 stycznia 2016

W dniu 16 października 2015 r. jednostka certyfikująca Q&R Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (http://www.qrpolska.pl) jako pierwsza w Polsce uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 1-2015/SWP-SNS/KSUB do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.