Aktualności

10 września 2016

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Chorzów

SZCZEGÓŁY
DATA
10 września 2016

W dniu 7 marca 2017 r. jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (http://www.tuv-sud.pl/pl-pl) uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 4-2017/SWP-SNS/KSUB do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.