Aktualności

News
/
4 sierpnia 2016

Jakie aukcje w roku 2016?

SZCZEGÓŁY
DATA
4 sierpnia 2016

System aukcyjny

Jak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia ME, w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2016 r., w roku 2016 mają być zorganizowane aukcje w następującej kolejności:

1) aukcja dla wytwórców w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, oraz
b) większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

2) aukcja dla wytwórców w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innej niż wymieniona w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy o OZE.

Jak zastrzega Ministerstwo Energii, tegoroczne aukcje mają mieć charakter wyłącznie testowy. Natomiast przy opracowywaniu projektu rozporządzenia na 2017 r. zostanie dokonana analiza rozstrzygnięć przeprowadzonych w 2016 r. aukcji. To działanie pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie właściwej kolejności na 2017 r. – czytamy w OSR do projektu rozporządzenia nt. tegorocznych aukcji.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 31 sierpnia br.

Źródło: gramwzielone.pl