Aktualności

News
/
29 lutego 2016

Dofinansowanie inwestycji OZE przez Unię Europejską w 2016 roku

SZCZEGÓŁY
DATA
29 lutego 2016

Już od 29 lutego w wybranych województwach można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji OZE. Dotyczy to województw: dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego (maj/czerwiec). Wsparcie może mieć charakter i/lub inwestycyjny.

 
W programach operacyjnych można uzyskać dotacje na projekty dotyczące:

  • budowy, rozbudowy, modernizacji instalacji do wytwarzania energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
  • budowy i przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elktroenergetycznego,
  • budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,
  • budowy i rozbudowy farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz.

 
W przypadku, gdy wytworzona energia jest przeznaczona na sprzedaż za koszty kwalifikowane uznaje się różnicę między kosztem instalacji OZE a kosztem wybudowania instalacji porównywalnej jednostki referencyjnej. Wysokość wsparcia wynosi od 45% do 85% kosztów kwalifikowanych, gdy wnioskodawcą jest mikro lub mały przedsiębiorca, oraz do 75%, gdy wnioskodawcą jest średni przedsiębiorca. Szczegóły, według których oceniane są wnioski, są różne dla każdego z województw i można się z nimi zapoznać wraz z pojawieniem się regulaminu naboru.

 
 
Źródło: gramwzielone.pl, dostęp 29.02.2016.