Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
7 listopada 2016

Umorzenie Białych certyfikatów – ważna informacja na stronie URE

SZCZEGÓŁY
DATA
7 listopada 2016

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki od 1 października br. zmianie uległy zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

URE informuje, że za okres trzech pierwszych kwartałów tego roku realizacja obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) będzie się odbywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Natomiast za okres ostatniego kwartału br. i za lata następne realizacja obowiązku umarzania białych certyfikatów będzie prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która weszła w życie z dniem 1 października br.

W związku ze zmianami w przepisach, aby zrealizować obowiązek za 2016 rok w zakresie przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, należy złożyć do URE dwa odrębne wnioski, które można znaleźć na stronie URE.

 

Źródło: gramwzielone.pl, www.ure.gov.pl