Aktualności

Szkolenie OPEC-BIO
Informacje o szkoleniach
/
3 sierpnia 2015

Szkolenie terenowe w zakładzie produkcji biomasy AGRO

SZCZEGÓŁY
TAGI
,
DATA
3 sierpnia 2015

Dnia 24 lipca 2015r., w Grudziądzu, odbyło się szkolenie terenowe w zakładzie
produkcji biomasy AGRO, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy
BIOCONTROL.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez OPEC-BIO Sp. z o. o. oraz OPEC-INECO
Sp. z o. o. Program szkolenia obejmował wizytę w zakładzie produkcji biomasy
tzw. AGRO na cele energetyczne, tj. pelletu ze słomy (opis etapów procesu
produkcji od pozyskiwania surowca do wyprodukowania produktu gotowego).
Ponadto omówiono zagrożenia, wynikające z możliwości zanieczyszczenia surowca
w trakcie jego magazynowania oraz procesu produkcyjnego. Dodatkowo uczestnicy
szkolenia odbyli również wizytę na placu magazynowym surowca oraz w ciepłowni,
gdzie spalane jest paliwo w postaci pelletu ze słomy.

Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu.

Szkolenie OPEC-BIO