Aktualności

News
/
15 kwietnia 2016

Projekt ustawy o efektywności energetycznej w Sejmie

SZCZEGÓŁY
DATA
15 kwietnia 2016

Przyjęty przez rząd 23 lutego 2016 projekt ustawy o efektywności energetycznej 14 kwietnia został skierowany do Sejmu.

 
Jak zapewnia rząd, nowa ustawa gwarantuje pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE zobowiązującej państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii w 2020 roku.

 
Do nowej ustawy przeniesiono system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), który obowiązuje w Polsce od 2013 roku. Według autorów ustawy system świadectw ma przewagę nad innymi mechanizmami poprawiającymi efektywność energetyczną, ponieważ obejmuje szeroką grupę podmiotów w różnych sektorach gospodarki. W nowych przepisach zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu, na podstawie którego przezes URE dokonywał wyboru działań prooszczędnościowych pozwalających uzyskać świadectwo efektywności energetycznej. Ma to przyspieszyć wydawanie świadectw.

 
W projekcie ustawy znalazł się też nowy rozdział „Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa”. Przedsiębiorca określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy – będzie zobowiązany do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata. Z tego obowiązku zostanie zwolniony przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.

 
Nowa ustawa ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 
 
Źródło: www.cire.pl, dostęp: 15.04.2016.

 
Zdjęcie: budnews.pl