Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
20 stycznia 2017

Projekt rozporz. ME nt. udziału BIOMASY LOKALNEJ na stronach RCL

SZCZEGÓŁY
DATA
20 stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii

 

ME

pod adresem:
http://bip.me.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Energetyka + odnawialna

oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/
LINK: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294404/katalog/12407934#12407934
został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii
w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii.

 

Ewentualne uwagi do ww. projektu można zgłaszać w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r.