Aktualności

Godło Polski i napis ustawa
News
/
22 czerwca 2018

Polska energetyka oceniła cel OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
22 czerwca 2018

Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wspólnie określiły cele udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym na rok 2030. Na podstawie bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności gospodarek przyjęto cel udziału OZE na poziomie 32 procent. Nie wszystkie kraje UE poparły tak ambitny plan, zdaniem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) takie rozwiązanie może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Unijny komisarz ds. klimatu i energii, pan Miguel Arias, uspokaja że tak wysoki poziom procentowy w miksie energetycznym jest szansą na rozwój i nowe inwestycje.

Podczas spotkania omówiono zakres nowych rozstrzygnięć regulacji w obszarze energetyki odnawialnej, m.in. zapisy regulujące ochronę praw nabytych inwestycji OZE. Polski Komitet Energii Elektrycznej zaznacza, że wyżej wymienione zasady należy respektować zgodnie z prawami nabytymi w zakresie rynku mocy. Komisja odnosi się również do rozstrzygnięć związanych z wykorzystaniem biomasy w energetyce i ciepłownictwie. Nowa dyrektywa wprowadza pewne ograniczenia w kwestii wykorzystania biomasy, ponieważ nie będzie możliwości pozyskiwania wsparcia dla nowych instalacji współspalania. Koniecznie będzie wykazanie braku potencjału dla zastosowania wysokosprawnej kogeneracji.

Ostatecznie PKEE pozytywnie ocenia nadchodzące zmiany, w których widzi szansę na rozwój wysokosprawnych źródeł ciepła opalanych biomasą, odprowadzających ciepło do systemów ciepłowniczych. Zdaniem Komisji tego rodzaju działania skutecznie zredukują emisję szkodliwych substancji, pochodzących z procesu słabej jakości paliw, co tym samym poprawi jakość powietrza
w miastach. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj (źródło, portal Gramwzielone.pl Sp. z o.o.).