Aktualności

17 stycznia 2016

Biocontrol Sp. z o.o., Gdynia

SZCZEGÓŁY
DATA
17 stycznia 2016

BIOCONTROL Sp. z o.o. jest ekspercką i audytorską firmą specjalizującą się w usługach z zakresu doradztwa, audytu i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony środowiska. Realizujemy audyty miejsc powstawania biomasy w celu ich uwierzytelnienia na potrzeby energetyki zawodowej w kontekście przepisów prawnych tj. Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 478).

BIOCONTROL Sp. z o.o. to niezależna i bezstronna strona trzecia prowadząca audyty i wizje lokalne miejsc produkcji, placów składowych, wizji lokalnych plantacji energetycznych czy sadów w celu uwierzytelnienia źródeł pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Audyty prowadzimy za pośrednictwem naszego personelu zewnętrznego tj. audytorów zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami m.in.. Białoruś, Ukraina., Rosja, Węgry, Rumunia, Litwa, Słowacja i inne.

Zrealizowaliśmy już prawie 100 auditów miejsc wytwarzania tego rodzaju biomasy na terenie Polski, Ukrainy, Rosji, Republiki Białoruś, Węgier i Rumuni.

Zespół BIOCONTROL Sp. z o.o. składa się z audytorów lokalnych i uznanych ekspertów-praktyków posiadających wybitną wiedzę, będących czynnymi audytorami jednostek certyfikujących oraz łączących posiadane doświadczenie i znajomość branży. Nasi doradcy uczestniczyli w realizacji wielu innowacyjnych projektów i wdrożeń, które spotkały się z wysoką oceną naszych klientów oraz instytucji nadzorujących.

Pełna oferta dostępa na stronie internetowej: www.bio-control.pl