Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
4 sierpnia 2016

Pierwsze projekty rozporządzeń do Ustawy o OZE już gotowe!

SZCZEGÓŁY
DATA
4 sierpnia 2016

W dniu 4 sierpnia 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o OZE, której nowelizacja weszła w życie z dniem 1 lipca br.

ME

Tym samy rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne tychże projektów rozporządzeń wykonawczych opracowanych przez Ministerstwo Energii, które są związane z wdrożoną nowelizacją ustawy o OZE.

Projekty rozporządzeń podlegających konsultacjom społecznym i międzyresortowym:

1) Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. – POBIERZ

2) Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. – POBIERZ

3) Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. – POBIERZ

Wszystkie powyższe projekty można pobrać na stronie Rządowego Centrum Legislacji – www.legislacja.rcl.gov.pl

Źródło: gramwzielone.pl