Aktualności

IMG_0845
News
/
17 marca 2016

Pierwsze posiedzenie Komitetu Technicznego ds. standardu certyfikacji SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
17 marca 2016

W dniu 17.02.2016 r. w pięknych wnętrzach Warszawskiego SkyClub
VENUS_KT
odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego, w którym wzięli udział wytwórcy energii, przedstawiciele producentów i pośredników biomasy na cele energetyczne, przedstawiciele środowiska naukowego, przedstawiciele administracji rządowej wraz z przedstawicielami niezależnych jednostek certyfikujących. Posiedzenie Komitetu Technicznego miało na celu zaopiniowanie standardu certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS), który określa metodologię systemu weryfikacji pochodzenia dla biomasy leśnej i AGRO – standard SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.

Wszystkim członkom KT dziękujemy za owocne spotkanie, czynny udział w pracach i wniesiony wkład!

IMG_0847
IMG_0846
IMG_0844