Aktualności

30 listopada 2017

SyENERGY

SZCZEGÓŁY
DATA
30 listopada 2017

SyENERGY to nowoczesne narzędzie wizualizacji danych satelitarnych do monitorowania i wsparcia w procesie uwierzytelniania upraw rolnych, w tym biomasy.