Aktualności

3 maja 2017

MASTER INSTITUTE

SZCZEGÓŁY
DATA
3 maja 2017

MASTER INSTITUTE jest organizatorem konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Specjalistyczne
i innowacyjne wydarzenia gromadzą wybitnych ekspertów z wielu branż. Konferencje i kongresy z dużym potencjałem dla polskiego rynku obejmują najważniejsze branże: energetyka, górnictwo, ochrona środowiska, chemia, finanse.

 

Wypracowany wzorzec organizacji dużego spotkania branżowego, umożliwia przygotowanie wydarzenia o wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Doświadczona kadra, wysokie kompetencje, profesjonalizm, kreatywność
i rzetelność sprawiają, że zaspokajane są oczekiwania uczestników, kadry szczebla zarządzającego, ekspertów
i specjalistów w branżach.

 

Firma udziela informacji w zakresie organizowanych kongresów i konferencji, udostępnia formularze i inne materiały dla uczestników. Zajmuje się również popularyzacją głównych problemów występujących w poszczególnych branżach, stwarzając swoim gościom platformę wymiany doświadczeń.

 

Drugim obszarem działalności MASTER INSTITUTE jest prowadzenie szkoleń zarówno dedykowanych firmom, a także otwartych, dla klienta indywidualnego.