Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
27 marca 2017

Wyniki konsultacji – nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

SZCZEGÓŁY
DATA
27 marca 2017

Wszystko wskazuje na to, że ME jednak zakaże sprzedaży najgorszych paliw gospodarstwom domowym…

ME_zdjęcie

Zbiorcze zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Energii jest dostępne POD TYM LINKIEM.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest dostępny POD TYM LINKIEM.

Ministerstwo Energii przychyliło się m.in. do uwag dotyczących konieczności przyjęcia ustawowego zakazu wprowadzania do obrotu detalicznego mułów, flotokoncentratów, czy węgla brunatnego. Paliwa te, z uwagi na bardzo wysoką emisyjność w przypadku wykorzystywania w domowych piecach, nie nadają się do stosowania w sektorze komunalno-bytowym, niezależnie od ich jakości. Zabroniony ma zostać także handel paliwami mieszanymi.

Obecnie stosowanie paliw stałych w gospodarstwach domowych stanowi główną przyczynę zjawiska niskiej emisji. Ogrzewanie domów odpowiada w Polsce za około 90 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz około połowę emisji pyłów zawieszonych.

smog

Wycofanie zatem najgorszej jakości paliw z użytku domowego jest jednym z głównych punktów programu „Czyste powietrze”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju po fali epizodów smogowych, która w styczniu tego roku dotknęła niemal wszystkie województwa.

Jak wynika z zestawienia, wiele uwag nie zostało uwzględnionych m.in. zgłaszane uwagi dotyczące wprowadzenia definicji akredytowanej jednostki inspekcyjnej, która miałyby być kompetentną do pobierania próbek paliw. Ustawa zobowiązuje Inspekcje Handlową (IH) do przeprowadzenia takich kontroli, a szef IH może w ramach swoich kompetencji zlecić dokonanie kontroli właściwym jednostkom np. jednostkom akredytowanym. Wprowadzanie zatem dodatkowego terminu jednostki inspekcyjnej wydaje się być bezzasadne.

 

Z opublikowanego dokumentu wynika, że ustawa miałaby zostać uchwalona z 3-miesięcznym vacatio legis. Po zaaprobowaniu nowej wersji projektu przez Radę Ministrów, proponowane ograniczenia muszą jeszcze zostać przyjęte przez Sejm oraz zaakceptowane przez Komisję Europejską.

 

Źródło – gramwzielone.pl