Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
21 lipca 2017

Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona przez sejm – Zmiany w systemie zielonych certyfikatów

SZCZEGÓŁY
DATA
21 lipca 2017

W dniu 20.07.2017 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza gruntowne zmiany w zasadach funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów.

Branża wskazuje, że kolejna już nowelizacja ustawy o OZE jest korzystna głównie dla państwowych koncernów energetycznych. 

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został upubliczniony zaledwie kilka dni temu, a partii rządzącej wystarczyły trzy dni na jego uchwalenie. W dniu 18.07.2017 r. głosami posłów PiS przyjęto go w pierwszym czytaniu, w dniu 19.07.2017 r. ekspresowo przeprowadzono drugie czytanie, a już 20.07.2017 r. ustawa została przyjęta na posiedzeniu plenarnym. W trakcie procedowania nie przyjęto żadnych poprawek.

Resort energii poparł projekt nowelizacji i sprzeciwił się przyjęciu poprawek zaproponowanych przez opozycję. Posłowie PiS głosowali zgodnie z opiniami wyrażanymi przez ME.

Swojej opinii o tym projekcie nie wyraził Urząd Regulacji Energetyki, którego przedstawiciele nie byli obecni podczas posiedzeń sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Projektu nie konsultowano z URE również przed wniesieniem go do Sejmu. 

Podczas sejmowego procedowania nowelizacji głosu nie zabrali również przedstawiciele branży OZE, którzy nie mogli wejść na posiedzenia komisji ze względu na obowiązujący zakaz wstępu do Sejmu.

W dniu 20.07.2017 r. na posiedzeniu plenarnym za przyjęciem nowelizacji zmieniającej zasady funkcjonowania producentów zielonej energii zagłosowało 269 posłów, 174 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu.

 

Przyjęta w dniu 20.07.2017 r. ustawa trafi teraz do Senatu, a w przypadku zgłoszenia poprawek przez senatorów wróci jeszcze do Sejmu. Wpisane do nowelizacji vacatio legis wynosi 30 dni.

Czego dotyczy przyjęta dzisiaj nowelizacja ustawy o OZE?

Celem zgłoszonych regulacji jest powiązanie wartości opłaty zastępczej z rynkową wartością zielonych certyfikatów. W całej, liczącej już ponad 10 lat historii systemu zielonych certyfikatów wartość opłaty zastępczej, czyli alternatywy dla podmiotów realizujących tzw. obowiązek OZE i muszących wykazać pewny udział OZE w sprzedawanej lub konsumowanej energii, była stała (wcześniej jedynie powiększano ją co roku o inflację) i nie wpływały na nią ceny zielonych certyfikatów.

W przyjętej w 2015 r. ustawie o OZE jednostkowa opłata zastępcza została określona jako kwota stała w wysokości 300,03 zł/MWh i taka obowiązuje również w tym roku. Tymczasem ceny zielonych certyfikatów w tym roku kształtują się na poziomie poniżej 30 zł/MWh, a realizacja obowiązku OZE za pomocą zakupu i umarzania zielonych certyfikatów jest obecnie ponad 10-krotnie tańsza.

Teraz ma się to zmienić, a tzw. sprzedawcy zobowiązani mogą zyskać możliwość realizacji obowiązku OZE za pomocą opłaty zastępczej po dużo niższym koszcie, bliskim cenie świadectw pochodzenia, tracąc motywację do ich kupowania od wytwórców zielonej energii. To może tylko pogłębić ogromną, szacowaną na ponad 20 TWh nadwyżkę certyfikatów.

Zmiany dotkną właścicieli odnawialnych źródeł energii, które funkcjonują w systemie zielonych certyfikatów i których potencjał szacuje się na około 6 GW.

 

Innego zdania są przedstawiciele branży OZE, którzy alarmują, że przygotowana ustawa pogrąży inwestorów działających w systemie zielonych certyfikatów, którzy z powodu spadku cen certyfikatów znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji finansowej.