Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
19 października 2016

Nowa informacja Prezesa URE w sprawie obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia w 2016

SZCZEGÓŁY
DATA
19 października 2016

Prezes URE informuje, jak po wejściu w życie przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925), kształtować się realizacja obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2016 rok.

Szczegóły wraz z przykładowymi wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego uwzględniające powyższy stan prawny znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 54/2016 dotyczącej realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2016.

Więcej informacji na stronie URE: WWW.URE.GOV.PL