Aktualności

News
/
1 maja 2016

Korespondencja pomiędzy Urzędem Regulacji Energetyki a Ministerstwem Energii

SZCZEGÓŁY
DATA
1 maja 2016

…Korespondencja pomiędzy Urzędem Regulacji Energetyki a Ministerstwem energii nt. dążenia do usprawnienia wydania świadectw pochodzenia przez Prezesa URE poprzez nałożenie na wnioskodawców obowiązku należytej staranności w gromadzeniu materiału dowodowego, niezbędnego dla zgodnego z przepisami prawa otrzymania wsparcia ze środków publicznych… WIĘCEJ

pismo z ministerstwa male