Aktualności

15 stycznia 2016

CONTROL UNION Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

SZCZEGÓŁY
DATA
15 stycznia 2016

W dniu 25 listopada 2015 r. jednostka certyfikująca Control Union Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (http://controlunion.pl) uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 2-2015/SWP-SNS/KSUB do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.