Aktualności

10 marca 2016

BPiC Sp. z o.o. Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń z siedzibą w Warszawie

SZCZEGÓŁY
DATA
10 marca 2016

W dniu 10 października 2016 r. jednostka certyfikująca BPIC Sp. z o.o. Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń z siedzibą w Warszawie (http://www.bpic.pl) uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 3-2016/SWP-SNS/KSUB do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.