Aktualności

News
/
29 grudnia 2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. dotycząca stosowania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

SZCZEGÓŁY
DATA
29 grudnia 2015

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478), wprowadzających nowe zasady wsparcia w obszarze wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w dniu 21.12.2015 r. na stronie www.ure.gov.pl pojawiła się nowa Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przedstawiająca wyjaśnienia w tej sprawie.

Treść dokumentu do pobrania na stronie Urzędu Regulacji Energetyki:
http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6369,Informacja.html

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki